Länsstyrelsen Västerbotten

Våra planerade kontroller av djur och livsmedel för 2016

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 10:15 CET

Varje år utför Länsstyrelsen cirka 25 tvärvillkorskontroller av olika djurhållningar och jordbruksverksamheter. Utöver tvärvillkorskontrollerna, som är kopplade till jordbruksstöden, kommer ytterligare cirka 250 planerade kontroller inom utvalda områden att genomföras. Inför 2016 går Länsstyrelsen ut med information om de planerade kontrollerna i förväg för att inleda en dialog, och underlätta för djurhållare och andra att sköta djur, producera livsmedel, och hantera läkemedel på ett bra sätt.

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar för gott djurskydd, god djurhälsa och säkra livsmedel i Västerbotten. Ett led i detta arbete är att kontrollera djurhållningar, foder- och livsmedelsföretag i primärproduktionen och den veterinära verksamheten.

– Det är djurhållarna och verksamhetsutövarna som har det avgörande ansvaret för djurens välfärd och för livsmedelssäkerheten. Vår roll är att kontrollera verksamheterna, att följa upp att identifierade brister åtgärdas och inte minst att underlätta för djurhållare, livsmedelsföretagare, veterinärer med flera att göra rätt, säger Kajsa Berggren, chef för landsbygdsenheten.

Dialog för att öka kunskap och förståelse för kontroller

Som ett inslag i verksamhetsutvecklingen satsar Länsstyrelsen nu på ökad dialog och information, målgruppen är västerbottningar som ägnar sig år djurhållning och jordbruk. Ett nyhetsbrev har skapats som ska innehålla information, bland annat om vilka regler som gäller och om de olika kontrollerna som genomförs och där syftet är att underlätta för djurhållare, jordbrukare och andra berörda.

– Inom den planerade djurskyddskontrollen kommer vi under 2016 att fokusera på djurhållningar med nötkreatur och får och get. Dessutom kontrollerar vi varje år att personer med djurförbud respekterar förbudet och inte håller djur, säger Fredrik Nilsson som samordnar djurskyddskontrollerna.

– Inom livsmedelskontrollen ägnar vi oss i år åt viltfångad fisk, bärodling och renskötsel och inom läkemedelskontrollen arbetar vi framför allt med hästverksamheter under 2016. Även hästar räknas ju som livsmedelsproducerande djur och vi behöver uppmärksamma hästägarna på vad som gäller för t ex journalföring, hästpass, foder och hygien, säger Annelie Grip Hansson som samordnar övriga kontroller.

Mer information på förhand är en viktigt led i arbetet med att skapa förståelse för varför kontrollerna finns och hur de genomförs.

– Vi ska ha en bra kontroll för att visa på att djurhållningen i Västerbotten och livsmedel från länet håller mycket hög standard. Kontrollen är viktig både för de svenska konsumenternas förtroende och för våra möjligheter att exportera produkter till andra länder, vilket man kanske inte alltid tänker på, avslutar Kajsa Berggren.

För mer information kontakta:

Fredrik Nilsson
djurskyddssamordnare
010-225 42 65
fredrik.u.nilsson@lansstyrelsen.se


Annelie Grip Hansson
länsveterinär
010-225 42 55
annelie.griphansson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
kommunikationschef
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.