Försäkringskassan

Våra trygghetssystem ska inte styras av management- och ITkonsulter

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 09:00 CEST

- Våra trygghetssystem ska inte styras av folk från IT- och management-branschen, säger Maud Björnemalm, sakkunnig i den utredning om socialförsäkringens organisation som idag
lämnats till statsrådet Berit Andnor. Utredaren Hans-Eric Holmqvist föreslår att landets försäkringskassor förstatligas och dessutom att Riksförsäkringsverket och de 21 kassorna ska slås ihop till en enda myndighet. Kassastyrelserna försvinner och ersätts av försäkringsdelegationer som tilldelas en uddlös bevakningsfunktion (modell insynsråd). Så
avlövas en styrelse på länsnivå viktiga beslutsfunktioner.

- Jag anser att utredaren har en övertro på möjligheterna att lösa framtidens utmaningar i en organisation med central styr- och ledningsfunktion placerad i Stockholm. Förslaget innebär
en mycket stark maktkoncentration och går stick i stäv mot de grunder som bygger upp de demokratiska ”nerifrån och upp” organiserade försäkringskassorna. Den centrala styrelsen
ska t. ex. bestämma över hur försäkringskassorna i landet ska vara organiserade och skissar på ännu en ny regionindelning för landet.

- Socialförsäkringen är allmän, obligatorisk och offentligt finansierad. Den berör alla medborgare och är en viktig del av vår gemensamma välfärdspolitik. Socialförsäkringen är grundläggande för människors välbefinnande och trygghet. Därför är det viktigt att förtroendevalda på olika nivåer har en ordentlig insyn och också möjlighet att påverka genom
att kunna fatta beslut i frågor som berör praktiskt taget alla medborgare någon gång i livet.

- Jag anser därför att ska finnas ett kraftfullt inflytande från förtroendevalda i styrning och ledning av våra trygghetssystem både på central nivå och på länsnivå.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Maud Björnemalm, 1:e vice ordförande Försäkringskasseförbundet
mobil 070–609 67 11