Lärarnas Riksförbund

Vårbudget hade behövt specialdestinerade pengar till skolan

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:09 CEST

Lärarnas Riksförbund beklagar att kommunerna inte får extrapengar för 2009 och att inga specialdestinerade pengar går till skolan i den vårbudget som regeringen presenterar i dag.
- De aviserade extra miljarder till kommunerna är bra, men otillräckliga. Vi håller fast vid vårt krav på en skolakut som ska kunna hjälpa särskilt utsatta kommuner, säger Metta Fjelkner.

När det inte kommer extrapengar till kommunerna för 2009 ökar trycket på kommunerna att satsa på sina kärnverksamheter.

- Vi välkomnar att finansminister Anders Borg har samma uppfattning som vi, nämligen att det inte får bli så att lärare och elever blir budgetregulatorer ute i kommunerna, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.

Regeringensatsar ett stödpaket till kommuner och landsting på sju miljarder kronor som ett engångsbelopp för 2010 och fem miljarder i höjda statsbidrag vart och ett av åren 2011 och 2012.

Otillräckligt

Lärarnas Riksförbund beklagar att regeringen avsätter betydligt mindre än vad Konjunkturinstitutet (KI) bedömer är behovet för kommunsektorn. KI menar att det krävs ett tillskott på tre miljarder kronor redan i år och nio miljarder nästa år.

Prognoser från Sveriges kommuner och landsting säger att mer än 11 000 personer kan komma att sägas upp i kommunerna under 2009 och 2010 om inte statsbidrag på 15 miljarder tillförs. Redan nu är det på vissa håll så illa ställt att eleverna drabbas.

Skolan borde få specialdestinerade pengar

- Vi önskar att regeringen hade gått längre och vi håller fast vid att skolan måste få specialdestinerade bidrag!Vi behöver pengar som öronmärks för välfärdssektorn: skolan, vården och omsorgen. Andra satsningar får läggas på is. Det hade varit en fördel om regeringen haft mod att kräva detta, säger Metta Fjelkner.

- Pengarna till kommunerna betalas ut fördelat efter invånarantal. Det blir alltså ingen öronmärkning, vilket jag beklagar djupt. Vi vet att detta inte kommer att räcka i alla kommuner. Redan den 14 oktober krävde Lärarnas Riksförbund att regeringen inrättar en skolakut som ska hjälpa särskilt utsatta kommuner. Vårt krav står kvar, säger Metta Fjelkner.

Stort ansvar på kommunerna

- Det vilar nu ett mycket stort ansvar på kommunerna att inte verkställa alla de lärarvarsel som lagts. Jag hoppas att de varsel som inte är strukturella utan beror på den ekonomiska krisen, kan dras tillbaka.

- Nu krävs det också av oss att vi lokalt bevakar att kommunerna gör allt de kan och inte lägger resurser på annat än kärnverksamheter, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.