Umeå kommun

Vård och omsorg får 13 miljoner kronor i statlig ersättning för kvalitetsarbete

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 12:55 CET

I december 2013 meddelade Sveriges kommuner och landsting att vård och omsorg inom Umeå kommun kommer att motta en statlig ekonomisk ersättning, så kallad prestationsersättning, för det förbättringsarbete som genomförts under 2013. Totalt är summan för kommunen 13,1 miljoner kronor.

Prestationsersättningen gäller landsting och kommun och ges för att utveckla och förbättra kvaliteten i vård och omsorg för barn, unga, vuxna och specifikt för äldre. 2012 uppgick Umeå kommuns ersättning till 800 000 kr men i år ökade alltså ersättningen markant, eftersom verksamheterna under året arbetat mycket intensivt med att förbättra kvaliteten i vård och omsorg.

Inom verksamheterna som arbetar med personer som har psykisk funktionsnedsättning, har man  genomfört en kartläggning av stöd och insatser för vuxna. Även samordnade individuella planer mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten har utvecklats.

Ökad samverkan mellan kommun och landsting inom psykisk ohälsa

– Arbetet som gjorts under 2013 har gett oss en mycket god grund att fortsätta arbeta med  förbättringsinsatser och förändringsåtgärder i verksamheten. Det ger oss även större insikt i vilka preventiva åtgärder som måste till för kunna ge ett gott individuellt stöd till personer med psykisk ohälsa. Under året har även satsningar gjorts på att olika former av konkreta handlingsplaner inom samverkan mellan kommun och landsting, vilket är oerhört viktigt för målgruppen, säger Diana Holma, verksamhetschef socialpsykiatrin.

Bättre liv för äldre genom förbyggande arbete

Inom äldreomsorgen har förbättringar bland annat skett inom palliativ vård,  det preventiva arbetet har stärkts och arbetet med förbättrad läkemedelsbehandling och munhälsa utvecklats.

– Det arbete som utförts i verksamheten för att uppnå de statliga prestationsersättningarna i satsningen ”bättre liv för äldre” har förutom de miljoner vi erhållit i prestationsersättning avsevärt höjt kvaliteten gällande vårdprevention för att förhindra att vårdskador uppstår och kvaliteten i livets slut, säger Pernilla Blomdahl, verksamhetschef särskild boende och korttidsvistelse.

- Prestationsersättningen ska användas till det fortsatta kvalitetsarbetet genom att bland annat satsa på fortbildning för de medarbetare som arbetar närmast våra brukare. I mars kommer aktivitetsplaner med koppling till prestationsersättningarna att redovisas för socialnämnden och kommundelsnämnderna, berättar Ewa Klingefors, socialdirektör.

Mer information

Ewa Klingefors
socialdirektör
Umeå kommun
090-16 17 71
070-632 00 39 
eva.klingefors@umea.se 

Diana Holma
verksamhetschef socialpsykiatrin 
Umeå kommun
090-16 21 43 
070-374 78 81 
diana.holma@umea.se

Pernilla Blomdahl
verksamhetschef särskilt boende och korttidsboende
Umeå kommun
090-16 21 43 
070-366 06 69
pernilla.blomdal@umea.se

Annelie Johansson
kommunikatör
Umeå kommun
090-16 30 79
070- 316 03 83
annelie.johansson@umea.se