Region.Västerbotten

Vård och omsorg ska bli bättre på digitalisering

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 13:14 CEST

Under två dagar i oktober fylls Umeå Folkets hus med inspirerande föreläsningar, workshops och viktiga samtal om de möjligheter och utmaningar som ny teknik innebär för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Konferensen kallas ”LEDA i teknisk förändring” och är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Välfärdsteknologi är inget nytt begrepp, men det är ett område som hela tiden förnyas och utvecklas. Med åldrande befolkning, rådande urbaniseringstrend och minskade resurser behöver digitalisering och tekniska lösningar i större omfattning vara en del av framtida arbetssätt – en omställning som kommer ställa höga krav på befintliga verksamheter.
FoU Välfärd och projektet Digitala Västerbotten (Region Västerbotten) tillsammans med landstinget och Umeå universitet bjuder därför in allt ifrån chefer och verksamhetsledare till förtroendevalda och IT-ansvariga för att tillsammans bli bättre förberedda på framtidens omställningar.

– Vi har stora förhoppningar att dessa två dagar ska kunna stötta fortsatt implementering av välfärdsteknik och ge ny kunskap och inspiration, säger Åsa Bygdeson, utvecklingsledare FoU Välfärd, processledare Vård och omsorgscollege. Att klara framtida kompetensförsörjning inom vård och omsorg är en av de största utmaningarna för både kommunerna och landstinget. Därför kan en gemensam intensiv satsning på tekniska hjälpmedel och digitala lösningar leda till förändrade arbetssätt som frigör resurser till omvårdnadsarbetet.

Till konferensen kommer bland andra Virginia Zazo Hernanz, överläkare och verksamhetschef på Hud och STD kliniken och som bor och verkar i Australien och Roger Molin, analytiker på SKL och skribent av rapporten Hälso- och sjukvården år 2035, som kommer berätta om det framtidsscenario SKL ser i sina prognoser

– Om arbetet inom vården fortsätter som idag kommer vare sig finansieringen, vårdplatserna, personalen eller andra resurser att vara tillräckliga. Detta talar för att vården behöver ta stora kliv mot ökad digitalisering det närmaste decenniet säger Roger Molin, analytiker på SKL och skribent av rapporten Hälso- och sjukvården år 2035.

Under konferensen presenteras även en helt unik verktygslåda för länet. I lådan, som alla besökare kan ta del av, har man samlat så kallade “best practice” från tio nordiska kommuner som infört modern välfärdsteknologi.

– Vi har valt de kommuner som nått längst. Nu kan alla som vill ta efter deras exempel, säger projektledaren för konferensen, Dennis C. Söndergaard.

Som moderator för de två konferensdagarna är Andreas Skog, vanligtvis verksam som projektledare för Digitala Västerbottens delaktiviteter “Digital kompetens” och “E-lärande”.

Mer detaljerad information om tider och program hittas här.

FAKTA

Vad: “LEDA i teknisk förändring” – en tvådagars konferens ...
När: 2-3 oktober med start kl. 09:00
Var: Folkets Hus i Umeå
Vilka: Chefer och ledare, verksamhetsutvecklare, MAS, förtroendevalda, IT-ansvariga samt övrig berörd personal
Anmälan: Sker via denna länk.

För mer information och frågor

Åsa Bygdeson
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se
070-6675709

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/