Neuroförbundet

Vård och rehabilitering bättre och billigare med patientlag

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 15:30 CET

Äntligen kommer ett förslag på en patientlag, som gör det möjligt för Neurologiskt Handikappades Riksförbunds (NHR) medlemmar att välja den vård och rehabilitering som passar dem bäst. Genom en ny patientlag skulle våra medlemmars ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården stärkas. Patientmaktsutredningens delbetänkande om en patientlag, öppnar upp dörrar som tidigare var stängde för NHRs medlemmar. Något som skapar onödigt lidande för dem med en neurologisk diagnos och kostar samhället stora resurser i onödan.

"Det är bra att vi får en ny patientlagstiftning. Det behövs en lag som visar hur patientens valmöjligheter i vården kan stärkas ytterligare. Hur patientens behov av stöd, råd och information bör hanteras inom ramen för vårdgarantin och det fria vårdvalet. Berörda myndigheter behöver också veta hur de bör arbeta, för att stärka patientens ställning", kommenterar Kathleen Bengtsson Hayward, Förbundsordförande Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Samtidigt ser Neurologiskt Handikappades Riksförbund allvarligt på att det i förslaget om patentlagstiftning inte finns möjligheter att utkräva vite. Avsaknad av sanktioner när inte hälso- och sjukvården följer den nya patientlagen, är inget som Neurologisk Handikappades Riksförbund kommer att acceptera. 

"Sverige har inte råd med en till lagstiftning, som i praktiken endast skulle innebära ett slag i luften för patienten", kommenterar Kathleen Bengtsson Hayward, Förbundsordförande Neurologiskt Handikappades Riksförbund

En ny Patientlagstiftning kräver nya resurser till hälso- och sjukvården. Lagstiftningen om vårdgarantin behövde kömiljarden för att fungera. En patientmaktslag behöver en patientvalmiljard för att vård och rehabilitering ska bli verklighet i praktiken. Först då skapar en patientlag vård och rehabilitering som är bättre och billigare.

Samlade länkar:


För frågor kontakta gärna;

Max Ney
Opinionsbildare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR
Mobil: 076-0017018
Mail: max.ney@nhr.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) är en ideell och politiskt obunden  intresse-, service- och kamratorganisation. NHR verkar på riks-, läns- och lokal nivå. NHR arbetar bland annat genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag cirka 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller skada skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.