Örebro Läns Landsting

"Vård och vetenskap i samverkan"

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:00 CEST

Torsdagen den 28 oktober är det dags för en eftermiddag och kväll som sätter fokus på bl.a. Nyckelfondens forskningsprojekt och på kvalitetsarbete med utdelning av USÖ:s Kvalitetspris 2004.

Eftermiddagen vänder sig till sjukhusets medarbetare. Kvällsföreläsningen är öppen för såväl medarbetare som allmänhet.

Massmedias representanter hälsas välkomna att närvara vid såväl eftermiddagens som kvällens program. Lokal: Wilandersalen, M-huset, USÖ.

Eftermiddagsprogram kl. 13.00-16.00

13.00 Inledning. Tore Öberg, sjukhusdirektör och ordförande i Nyckelfonden

13.15 Aktuella forskningsprojekt med stöd från Nyckelfonden
Moderator: Lars Norgren, professor, klinikchef, Kirurgiska kliniken

Diabetes under tonåren. Docent, överläkare Jan Åman, Barn- o ungdomskliniken

Från kaos till Kokbok, om samarbete mellan forskning och klinik. Professor, överläkare Erik Borg, Ahlséns forskningsinstitut

Kan man äta vacciner? Produktion av vacciner i transgena växter. Överläkare Sören Andersson, Kliniskt mikrobiologiska kliniken

14.30 Kvalitetspriset 2003 - vad har hänt?

De tre pristagarna från 2003 berättar:

Projekt "Affevso", Arbetsgruppen för förbättrad effektivitet vid stora operationer, Område huvud, hud, onkologi, Operation och anestesi

En billig och bra mottagning, Ortopedkirurgiska kliniken

Piercingriktlinjer; Kvinnokliniken

15.00 Utdelning av Kvalitetspris 2004.

16.00 Avslutning

Kvällsprogram kl. 18.30-21.00

Med ökad livslängd följer även påfrestningar på kroppen av olika slag och i vissa fall sjukdomar. Vilka är t.ex. de senaste medicinska rönen om demens och benskörhet, hur kan man förebygga fallolyckor och varför ska man vaccinera sig mot influensa?

18.30 Demens - spelar vitaminer någon roll?

Nils-Olof Hagnelius, överläkare, Geriatriska kliniken

19.00 Benskörhet - en av vår tids folksjukdomar

Anders Svanström, klinikchef, Ortopedkirurgiska kliniken
Ann-Louise Notstam Hjorth, sjuksköterska, ansvarig för Osteoporosprojektet, Ortopedkirurgiska kliniken
Bosse Arvidsson, sjuksköterska, Osteoporosmottagningen, Medicinska kliniken

19.30 Paus

19.50 Hur du själv och vi på sjukhuset kan förebygga fallolyckor

Åsa Andersson, sjukgymnast, Geriatriska kliniken

20.20 Influensa - varför vaccinera sig?

Hans Fredlund, smittskyddsläkare, Kliniskt mikrobiologiska kliniken

20.50 Frågestund

Moderator: Ulf Tidefelt, professor, överläkare

I samband med föreläsningen visas en utställning med aktuella forskningsprojekt som stöds av Nyckelfonden. Det blir även försäljning av produkter till förmån för den medicinska forskningen.