NS Sensus

Vård Sverige krisen - alla landsting/regioner och kommuner- en del av Vård Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2016 13:36 CET

KI skandalen som synes endast toppen av ett isberg!

Vård Sverige krisen blir än mer synlig för varje dag som går, nu fråga om bl.a. skrivelse med frågeställningar till EU-kommissionen och därtill information, upplysning och vägledning till makt- och myndighetsutövarna inom Vård Sverige/Sverige.

EU-rättigheten till fri rörlighet har undanhållits, underlåtits och förhindrats aktivt av Vård Sverige/Sverige över tid, KI skandalen är som synes endast toppen av isberget. Det är nu upp till granskande journalister att ta sitt ansvar och delge allmänheten om det Super Korrupta Vård Sverige/Sverige!

Skrivelsen till EU-kommissionen med frågeställningar läser du genom att klicka på denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/03/04/2016-03-04-fragor-till-eu-kommissionen-som-ar-i-allmanhetens-intresse-att-mycket-skyndsamt-fa-besvarade-av-kommissionen/

Skrivelsen till alla makt- och myndighetsutövare inom Vård Sverige läser du genom att klicka på denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2016/03/07/2016-03-07-rattshaveriet-inom-vard-sverige-nu-i-fokus-eu-rattigheten-till-fri-rorlighet-inom-eus-enorma-vardmarknad-dar-sverige-vard-sverige-ar-en-liten-del-av-vardmarknaden/

Ulf Bittner

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/