Svenska kyrkan

Vårda kärleken – gå på kurs

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 08:28 CET

Årligen väljer cirka 20 000 par att gifta sig i Svenska kyrkan. På många platser i landet erbjuder kyrkan kurser för par som vill stärka och bevara sin relation, så kallad PREP-kurs, praktiska redskap för ett engagerat parförhållande.

– Man kan beskriva PREP som friskvård för relationen, ett pedagogiskt program utarbetat för par som inte har påtagliga problem. Det är alltså inte behandling eller terapi utan just förebyggande parstärkande kurs som fungerar, säger familjerådgivare Kerstin Strömberg i Täby församling.

 – Paren lär sig att undvika de vanligaste fallgroparna t ex att grälen trappas upp eller att man är otydlig i sin kommunikation. Målet är att ge par möjlighet att skapa en djupare och mer livskraftig relation, säger hon.

De par som har gått kursen säger sig ha fått verktyg för att lättare kunna prata om, det som de själva upplever, svåra ämnen.

Svenska kyrkans församlingar och familjerådgivningar anordnar PREP-kurser på många håll i landet.

PREP -”Prevention and Relationship Enhancement Program”

Utbildningen gör det möjligt att förbereda sig för att kunna hantera de konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. PREP utgår från att par kan lära sig mer konstruktiva tankemönster, kommunikationsformer och metoder för konflikthantering. Dessa kan hjälpa dem att utveckla ett gott förhållande eller förhindra att förhållandet utvecklas negativt.

PREP kommer ursprungligen från USA, där professorerna Howard Markman, Susan Blumberg och Scott Stanley utvecklat metoden på basis av omfattande forskning under 25 års tid. Därifrån har den senare tagits till Modum Bads Samlivssenter i Norge 1999, som anpassat den efter skandinaviska förhållanden. Svenska kyrkans Centrum för familjerådgivning och arbetshandledning introducerade kursmaterialet i Sverige år 2000. Sedan 2005 är Sensus studieförbund huvudman för PREP i Sverige.