Saco

Vårda vården - samverkan, mångfald och rättvisa

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 15:00 CEST

Utredningen "Vårdens ägarformer" har haft i uppdrag att utreda och föreslå långsiktiga spelregler för de privata vårdgivarnas medverkan i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

SACO betonade redan i samband med utredningens delbetänkande ("Vinst för vården") vikten av att vården inte blir en arena för politisk konflikt. Den medicinska utvecklingen, tillsammans med de anställdas arbetsmiljö, lider stor skada av att ständigt leva med osäkerheten om ständigt återkommande omställningar beroende på rådande politisk majoritet.

Utredningen presenterar inga rationella argument för sitt förslag om ett direkt förbud mot en blandad finansiering av hälso- och sjukvårds- verksamhet som etablerats av landsting.

När utredningen avstår från att möjliggöra för nya vägar inom "vårdproduktionen" riskerar man att motverka sina egna syften om att skapa jämlikhet inom vården och istället bidra till motsatsen.

SACO anser istället att lagen bör ändras i syfte att möjliggöra också för offentliga vårdgivare att ta emot uppdrag från privata beställare.

Det är SACOs uppfattning att en politik med god lokalkännedom har bättre förutsättningar att realisera ambitionen om likvärdig vård än en politik som bygger på centralstyrning.

Vi delar därför utredningens slutsats att en nationell reglering endast kan omfatta det mest grundläggande för att en vård på lika villkor skall garanteras.