Riksantikvarieämbetet

Vårda väl - enkel rådgivning i digitalt format

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2012 09:30 CEST

Riksantikvarieämbetet får många frågor som rör praktiska lösningar kring hur man bevarar vårt kulturarv. Det har vi tagit fasta på och startar nu en serie med enkla, digitala rådgivningsblad. Serien heter Vårda väl och är en enkel kanal för att, på ett lättbegripligt sätt, ge svar och praktiska råd på frågor som rör vården av kulturarvet.    

- Det finns många olika behov av Vårda väl-blad, som vi har sett i våra kontakter med museer, länsstyrelser och Svenska kyrkan med flera, säger  Ingela Chef Holmberg, konservator vid Riksantikvarieämbetet, som är med i arbetet att ta fram Vårda väl-bladen. Hon efterlyser även idéer på vad ett Vårda väl-blad skulle kunna innehålla.

De första publicerade bladen handlar om arkeologisk konservering, hantering av arkeologiska föremål samt om blymönja. Under våren kommer även blad om alunbehandlat trä, om insektsfällor, samt flera olika blad om förvaring av kyrkliga textilier att publiceras.     

Du finner dem på www.raa.se/vardaval 

Kontakt:
Ingela Chef Holmberg, konservator, tel: 08-51918368
Maria Jansson, pressansvarig, 0708-838 027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.