Vårdalstiftelsen

Vårdalstiftelsen vill se god hälsa och djärva idéer i den kommande forskningsproppen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 12:47 CET

Vårdalstiftelsen har bidragit med förslag till fyra strategiska satsningar i regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition. Satsningarna är väsentliga för att stärka forskningens möjligheter att bidra till kunskapsutveckling och sociala innovationer, både i Sverige och globalt.
 
De fyra förslagen skulle på olika sätt stimulera och utmana vårdforskningen – och på sikt få stor betydelse för patienter, personal och närstående men också politiker och beslutsfattare. I förlängningen handlar det om förbättringar för såväl människors hälsa som hälso- och sjukvårdssystemet.
 
 1. Ökat risktagande och större samhällsrelevans i forskningen
Genom att i högre grad uppmuntra djärva och samhällsrelevanta forskningsidéer kan innovationskraften och nytänkandet hos forskare och personal inom vård, skola och omsorg att öka. Vårdalstiftelsen har initierat ett sådant annorlunda arbetssätt genom Idéprovningen.
 
2. Från god vård till god hälsa
Implementeringsforskning, förbättringsforskning eller translatorisk forskning – oavsett namn är detta ett underutnyttjat forskningsfält där Sverige har exceptionella förutsättningar.

3. Health Policy research – ett outforskat område i Sverige
Den primära forskningen i Sverige kring vårdens organisation, funktion och effekter – health policy research – befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Därför behövs en satsning på starka oberoende forskningsmiljöer vilket kommer att få stor betydelse för den praktiska vården.

4. Etik i vården
Inom vården är etik och etiska överväganden ständigt närvarande men etikforskning är ändå frånvarande. Det är angeläget att forskningen inte enbart lyfter de stora kritiska situationerna som följer i spåren av högteknologisk vård utan också bidrar till ökad humanism genom att sätta fokus på etik i bredare bemärkelse.

Läs förslagen i sin helhet på www.vardal.se

Kontaktperson:
Charlotte Rydh, 08-545 13 559, charlotte.rydh@vardal.se

Vårdalstiftelsen är en oberoende stiftelse som stödjer forskning inom vård och omsorg. Stiftelsen har varit verksam sedan 1994 och under dessa år gett stöd till både små och stora forskningsprojekt och –program. Totalt har stiftelsen delat ut runt 870 miljoner kronor  till vårdforskning. För ytterligare information, se www.vardal.se.