Vårdalstiftelsen

Vårdalstiftelsens Idéprovning fokuserar hösten 2012 på sköra äldres psykiska välbefinnande

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 09:48 CEST

”Den första utlysningen av Idéprovningen visar att vi var rätt ute”, säger Thorbjörn Larsson, VD för Vårdalstiftelsen. ”Nu höjer vi ribban inför nästa omgång och fördjupar problematiken med samma krav på innovation och samhällsrelevans som förut.”

I förra omgången av Vårdalstiftelsens Idéprovning under 2011 kom det in 685 idéer. Av dessa valdes åtta projekt ut inom vårdforskningsområdena Barn, Äldre samt Politik och Styrning. Dessa finansierades med sammanlagt drygt tolv miljoner kronor.

”Från Vårdalstiftelsen har jag mött mycket mer engagemang än från andra forskningsfinansiärer”, säger Annie Boström, vars projekt om stöd till anhöriga från licensierade volontärer var ett av de som fick pengar 2011.

Den andra omgången av Idéprovningen kommer att vara öppen mellan 15e oktober och 15e november 2012. Nu fokuserar idéinsamlingen på området ”Åldrandets utmaningar” under rubriken ”Psykiskt välbefinnande för sköra äldre människor.”

Det svenska systemet för forskningsfinansiering uppmuntrar sällan till nytänkande och risktagande. Idéprovningen är annorlunda på så sätt att den är öppen för både forskare och praktiker. De mest innovativa och vetenskapligt förankrade idéerna kommer att finansieras med 750 000 kr som möjliggör en pilotstudie där idén kan testas.

”Med Idéprovningen vill vi uppmuntra nyfikenhet och kreativitet hos personer verksamma inom vård och omsorg. Vi tittar inte på gamla meriter. Vi vill bara komma åt goda idéer.” säger Idéprovningens projektledare Josefin Lundgren.

Vårdalstiftelsen är en av Sveriges viktiga forskningsstiftelser inom vårdforskningen. Idéprovningen är ett banbrytande sätt att försöka få fram ny kunskap som kan appliceras i vård och omsorg. Vårdalstiftelsen vill fortsätta att driva på utvecklingen av vårdforskningen.

För mer information, kontakta:

Josefin Lundgren, projektledare Idéprovningen
08-545 135 61  josefin.lundgren@vardal.se

Anna-Carin Hall, kommunikatör Idéprovningen
08-545 135 63  anna-carin.hall@vardal.se

 

Vårdalstiftelsen är en oberoende stiftelse som stödjer forskning inom vård och omsorg och en av de viktigaste aktörerna inom tvärvetenskaplig vårdforskning. Stiftelsen har varit verksam sedan 1994 och hittills delat ut runt 880 miljoner till vårdforskning. För ytterligare information, se www.vardal.se