Sveriges Behandlingshem

Vårdbranschen vill samarbeta

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 17:32 CEST

Stafetten om god missbruksvård går vidare. Den ideella sektorns roll i välfärden bör diskuteras jämsides med den privata sektorns, skriver Patrik Ulander och Kurt Ericsson, ordföranden för intresseorganisationerna Sveriges Behandlingshem respektive Privo, som är på väg att gå samman.


Sveriges Behandlingshem och Privo har under 2008 fört förutsättningslösa samtal kring möjligheterna att bilda en gemensam branschorganisation, som nu ser ut att bli verklighet vid årsskiftet 2009/2010.

Syftet med branschorganisationen är att vara en part i olika frågor som upphandlingar, kvalitet och konkurrensneutralitet. För ett enskilt företag, såväl litet som stort, är det svårt att väcka frågor av övergripande karaktär utan att det uppfattas som att man talar i egen sak.

Branschorganisationen ska också vara en aktiv aktör i den offentliga debatten, en samtalspart och ett språkrör för en bransch som tills idag haft svårt att göra sin röst hörd.

Genom en livskraftig branschorganisation kan vi uttala oss i frågor som är viktiga för branschen, men också vara en naturlig remissinstans för t ex utredningar. Vi kommer också, som Attendo uttrycker önskemål om, kunna vara en naturlig samtalspart till andra aktörer i branschen, såsom den ideella sektorn och brukarorganisationer.

Branschen ska stärka sin roll som naturlig part i t ex det pågående implementeringsarbetet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer som Sveriges kommuner och landsting i dag bedriver, men också i den pågående översynen av lagstiftningarna på området. Den privata sektorn är en betydande del av den direkta psykosociala vården och bör ha en naturlig plats i dessa och andra liknande samtal.

Genom oss går alltså stafetten vidare och vi välkomnar ett offentligt samtal om branschens förutsättningar att utveckla samarbete över gränserna för den enskilde nyttotagarens skull.

Den ideella sektorns roll i välfärden bör diskuteras jämsides med den privata sektorns, som också är en del av framväxten av större mångfald av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Detta viktiga samtal kan och bör föras gemensamt med alla parter.

Patrik Ulander resp Kurt Ericsson,

ordföranden för Sveriges Behandlingshem resp. Privo