Ekeby Hälsocenter AB

Vårdcentral i Uppsala satsar på förebyggande hälsovård

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 13:37 CET

Vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala gör verklighet av Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete som publiceras idag.


- Äntligen kan vi göra det som är självklart, att konsekvent ta med livsstilsperspektivet inom primärvården, tidigare har vi bara kunnat ta hand om de sjuka, säger Louise Diös, allmänläkare Ekeby Hälsocenter.


På vårdcentralen kan fullt friska få en hälsobedömning, bestående av konditionstest och test av blodtryck, blodfett och socker, samt samtal med sjuksköterska och läkare. Bedömningen omfattar förslag på uppföljning, som exempelvis samtal med dietist eller kurator, eller behandling av läkare eller sjukgymnast. Andra uppföljande åtgärder kan vara fysisk aktivitet på recept eller deltagande i stresshanteringsgrupp eller rökavvänjningsgrupp.

- Vi kommer att spara mycket lidande och pengar, säger Mats Brolin, vd på Ekeby Hälsocenter.

Socialstyrelsens nya riktlinjer publiceras idag. De omfattar evidensbaserade metoder för att minska samhällets kostnader för livsstilsbaserade sjukdomar. Kost, motion, alkohol och tobak är de fyra faktorer som tas upp, dessa beräknas stå för runt 20 procent av samhällets kostnader för sjukvård.

- Ohälsosamma levnadsvanor skapar ohälsa och kostar samhället stora summor, så det är viktigt att vårdcentralerna arbetar förebyggande. Ekeby Hälsocenter är en bra förebild, säger Caroline Eklund som är hälsoplanerare på Landstinget i Uppsala.

Ekeby Hälsocenter öppnade sin verksamhet den 15 november och arbetar från start med hälsofrämjande metoder. Arbetsgruppen som består av bland annat allmänläkare, sjuksköterskor, dietist, kurator, psykoterapeut och sjukgymnast formar ett hälsoteam som samarbetar för att på ett effektivt sätt ge patienterna den hjälp som behövs. Motiverande samtal är en metod som används i rådgivningsarbetet. Långsiktigt arbete med uppföljning är en viktig del som läkare, sjukgymnast, dietist, kurator och psykoterapeut hjälper till med. Andra komponenter är stresshantering, rökavvänjning och viktminskning.

- Enligt vårt avtal med Landstinget i Uppsala län ska vi bedriva en hälsoinriktad hälso- och sjukvård med fokus på levnadsvanor och psykisk ohälsa. Vi har tagit detta på allvar, säger Mats Brolin.

Kontaktuppgifter:

Mats Brolin, verkställande direktör på Ekeby Hälsocenter, tel 018 611 08 04, mats.brolin@ekebyhalsocenter.se

Louise Diös, allmänläkare, tel 018 611 08 12, louise.dios@ekebyhalsocenter.se

Caroline Eklund, hälsoplanerare på Landstinget i Uppsala Län, tel 073 81 64 668, caroline.eklund@privat.lul.se