Firma Lars Mullback

Vården är CP i TV4 FAKTA annandag jul

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 01:27 CET

-Vanvård! Cp-skadade barn omhuldas så av den svenska sjukvården att de dör i förtid på grund av inkompetenta sjukgymnasters välvilja att hjälpa, istället för att lära sina patienter att röra sig, skrek Lars Mullback på DN-debatt 1996 och följde upp med pinsamt initierade dokumentärfilmer i tv4 om sjukvårdens valhänthet i fråga om att hjälpa cp-skadad med deras problem.

Läkare svarade i tv och på tidningarnas debattsidor att Mullback ljög och överdrev och Socialstyrelsen bedömde att den metod som lärt Mullback äta och klä på sig själv på 3 månader, var kvacksalveri och borde förbjudas i Sverige.

Trots etablissemangets motstånd och varningar har fem privata skolor etablerats i Sverige och flera tusen har tränat konduktiv pedagogik, den metod som blev så omdiskuterad. Om man bor i fel landsting tvingas många betalar flera hundra tusen själv för behandling

Lars Mullback, filmregissör och själv cp-skadad, kommer nu med en ny dokumentär om vad som hänt de cp-skadade barn, som valde den ungerska behandlingen i slutet av 1990-talet. Nu kan de själva berätta om den träning som sjukvården ännu idag inte använder sig av som ett behandlingsalternativ.

Denna nya filmen heter: ´Vården är CP!’ Vilket hänsyftar på att cp-skadade har ett inlärningsproblem som bäst avhjälps med pedagogik, inte vård.

I denna nya dokumentär ställer Mullback landets främsta cp-forskare: Hans Forsberg, Ann-Christine Eliasson och Eva Brogren-Carlberg mot professor Arvid Carlsson som fick Nobelpriset år 2000 bland annat för upptäckten att hjärnan är plastisk.

Det är de tre forskarnas åsikter, inte Nobelpristagarens, som styr hur cp-skadade ska behandlas i Sverige.

Dessa tre anser inte att konduktiv pedagogik på något sätt är bättre än sjukvård.

-Det är lika bra eller lika dåligt, säger Hans Forssberg.

Nobelpristagare Arvid Carlsson menar däremot:

-Att hjärnan är plastisk betyder att den kan bygga om sig och på så sätt lära sig nya saker. Detta gäller även en skadad hjärna, att det växer ut nya synapser och söker nya kontakter med andra celler.

-Med konduktiv pedagogisk hjälp lär sig de cp-skadade barnen att röra sig. Det har jag ju sett, när jag besökte er skola, även om jag inte är någon auktoritet på CP-området, säger Arvid Carlsson i filmen och betonar hur viktigt det är att barnen får beröm, när de gör rörelsen rätt.

-Det är genom uppmuntran av belöningssystemet som vi lär oss nya förmågor, förklarar han.

De tre forskarna anser sig ha bevis för motsatsen, att det inte är bra att lära cp-skadade röra sig på ett mer rätt sätt. Eva Brogren-Carlberg säger.

-Den handikappade själv måste ha en idé om hur man ska röra sig, att någon annan ska lära dig en rörelse uppfattar jag som problematiskt.

Maria Andersson är nu 18 år och cp-skadad. Idag säger hon:

-Det har varit jobbigt många gånger, men jag ångrar ingenting. Utan den här träningen hade jag varit ett kolli idag.

På grund av sjukvårdens ointresse för detta behandlings alternativ får endast 20 % av landets cp-skadade stöd från samhället till konduktiv pedagogik, övriga är hänvisade till sjukvårdens habilitering, helt utan pedagogisk hjälp att utveckla sin rörelseförmåga.

Maria Andersson säger

-Jag har kompisar som blivit kollin. Jag som fått så bra träning, jag ser ju. De som inte får det, de blir bara sämre. Det är mycket jobbigt att se.

Mullback.se - CP, konduktiv pedagogik & handikapp