Örebro Läns Landsting

Vården i fokus när landstingsrevisorer samlas i Örebro

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2005 11:11 CEST

Vården med dess samverkan och framtida organisation kommer att vara i fokus när ca 200 revisorer från hela landet samlas till konferens i Örebro den 14-15 september.
Det är revisionen i Örebro läns landsting som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting bjudit in revisorer i landsting och regioner. Inbjudan vänder sig även till presidierna i landstings- och regionfullmäktige, och konferensen hålls på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro.

Hur kan samverkan mellan vårdgivare utvecklas?
Under dag 1, onsdag den 14 september, behandlas samverkan mellan vårdgivare och hur samverkan kan utvecklas ur ett nytto- och patientperspektiv. Bland annat presenteras projektet HILMA, som ska förbättra vårdkedjan för de äldre. Fyra olika revisionsgranskningar presenteras.

Paneldebatt under ledning av Birgitta Ekbladh
Det blir också en paneldebatt med Birgitta Ekbladh från Sveriges Television som moderator. En av frågorna är hur man kan nå en bättre samverkan, och de deltagande revisorerna får möjlighet att reflektera över vad det är man granskar och till vilken nytta.

Ansvarskommittén presenterar sitt arbete
Ämnet för dag 2, torsdag den 15 september, är hur morgondagens organisering av hälso- och sjukvård i samhället kommer att se ut. Hans Andersson, ledamot i den statliga Ansvarskommittén, ger inblickar och reflektioner i och kring kommitténs arbete utifrån perspektivet ansvarsutkrävande och behov av kontroll.

Lärdomar av sjukvårdsreformen i Norge
Hur har det gått med sjukvårdsreformen i Norge? Det är en fråga som Terje P Haugen, professor vid Oslo universitet, kommer att utveckla under revisorskonferensen i Örebro den 14-15 september.

Media hälsas välkomna att delta i konferensen!

För mer information kontakta:
Ulf Wilén, revisionsordförande, Örebro läns landsting, tel 070-602 72 98

Anneli Carlsson, projektledare, Örebro läns landsting tel 019-602 74 50, 070 – 282 30 40.