Landstinget Halland

Vårdens kvalitetsregister allt mer öppna

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 14:54 CEST

Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Länssjukhuset Halmstad och Landstinget Halland bjuder in journalister till en presslunch i samband med årets kvalitetsregisterkonferens i Halmstad. Kvalitetsregistren är ett sätt för sjukvården att redovisa och jämföra resultat från olika vårdgivare. Registren blir nu allt mer öppna mot allmänheten. Detta är en utveckling som Socialstyrelsen och Landstingsförbundet stödjer och driver på. Deltagandet vid årets konferens, med teman som öppna redovisningar, patientsäkerhet och kliniska förbättringsverktyg, är rekordstort.

Tid: Torsdagen den 14 oktober, klockan 12 – 13.

Plats: Hotell Tylösand, Halmstad

Program: Vid presslunchen kommer några perspektiv på kvalitetsregister att beröras:

Vem vinner på öppna redovisningar?
Ska patienter kunna välja ”bästa möjliga vård”?
Blir vården bättre när sjukhusen jämför sig med varandra?
Finns det internationell erfarenhet att hämta?

Medverkande:
Bo Lindblom, Socialstyrelsen
Dag Ström, Länssjukhuset i Halmstad
Jan-Erik Synnerman, Landstingsförbundet
Magna Andréen Sachs, Stockholms läns landsting

Anmälan till presslunch: senast onsdagen den 13 oktober till birgitta.nilsdotter@lthalland.se, 035-13 11 09

Ytterligare information: Se Konferensprogram.

Upplysningar: Dag Ström, chefläkare vid Länssjukhuset i Halmstad, 035-13 11 12, Selma Sedelius, informationsansvarig vid Länssjukhuset i Halmstad, 035-13 11 22/0706-68 11 22

Välkomna!

De nationella kvalitetsregistren är den viktigaste källan till kunskap om vårdens medicinska kvalitet och säkerhet i Sverige. Registren startas av representanter för den medicinska professionen och byggs upp kring olika diagnosgrupper som stöd för kvalitetsutveckling vid de deltagande klinikerna.
Landstingsförbundet och Socialstyrelsen samverkar aktivt med att stödja och driva utvecklingen av registren i riktning mot öppna redovisningar av resultaten. Idag finns ett drygt fyrtiotal rikstäckande kvalitetsregister, varav några ger möjlighet för landsting och sjukhus att jämföra sig med varandra, och ett är öppet för allmänheten (det s k Riks-HIA, registret för hjärtsjukvård som uppmärksammades i bl a Uppdrag Granskning i våras).

Journalister är även välkomna att kostnadsfritt delta under konferensen mot uppvisande av presslegitimation.

För mer information:

Dag Ström, chefläkare vid Länssjukhuset i Halmstad, 035-13 11 12
Selma Sedelius, informationsansvarig vid Länssjukhuset i Halmstad, 035-13 11 22/0706-68 11 22