Landstinget Halland

Vårdens väntetidsupplysning en succé

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:13 CEST

Väntetidsupplysningen i Halland har blivit en succé. Det visar en enkätundersökning som Landstinget Halland gjort.

Undersökningen gick ut till 650 av de 742 patienter som 2003 använde vårdgarantin.

Väntetidsupplysningen är till för dem som hamnat i kö till sjukhusvård. Här kan man få information om valfrihet och vårdgaranti. Väntetidsupplysningen ger också besked om hur långa väntetiderna är för ett speciellt ingrepp på olika sjukhus, inom och utanför Halland.

Via väntetidsupplysningen kan man också, om väntetiden blir för lång, få hjälp att utnyttja vårdgarantin. Av de 650 som fick enkäten var det 517 som svarade. Mer än 80 procent av personerna i undersökningen hade väntat längre än sex månader på behandling i Halland.

Svaren visar att användarna är mycket nöjda med servicen som väntetidsupplysningen ger:

Över 95 procent tyckte att bemötandet på väntetidsupplysningen hade varit bra eller mycket bra
Nio av tio tyckte att det hade varit lätt eller mycket lätt att komma fram
Mer än nio av tio var ganska eller mycket nöjda med den hjälp de hade fått

I enkäten frågades också vilket patienterna tyckte var viktigast i valet av sjukhus: Var sjukhuset ligger, personalens kompetens eller väntetiden. Nio av tio tyckte att väntetiden var den avgörande faktorn.

- Det är väldigt roligt att få kvitto på att den service vi ger är uppskattad och gör nytta för patienterna, kommenterar Carina Werner, på väntetidsupplysningen i Halland.

Väntetidsupplysningen infördes i september 2002.

- Vi är glada att vi kan erbjuda hallänningarna Sveriges kanske mest omfattande vårdgaranti och valfrihetsvård, men ibland kan reglerna vara krångliga. Det är därför mycket glädjande att se att patienterna nu är så nöjda med den hjälp väntetidsupplysningen ger dem att hitta alternativ, säger länssjukvårdsnämndens ordförande, Bengt Eliasson (fp) i en kommentar.

- Eftersom vi genom undersökningar vet att hallänningarna helst vill ha vård på hemmaplan arbetar vi hårt med att korta väntetiderna i vår egen vård. Vi börjar också se glädjande resultat med kortare köer på flera områden.

Valfrihetsvård innebär att invånarna i Halland fritt kan söka vård i Skåne, Västra Götaland, Jönköpings län och Kronoberg på samma villkor som i Halland. Man har dessutom rätt att anlita den offentligt finansierade vården i övriga Sverige. När det gäller mer kostnadskrävande behandlingar krävs då ett godkännande från Landstinget Halland. Landstinget betalar kostnaderna, utom för resan.

Vårdgarantin infaller då någon inte kan erbjudas aktuell åtgärd inom tre månader. Väntetidsupplysningen utfärdar vårdgarantisedel. I dessa fall står Landstinget Halland även för resekostnaden.

Regionvård är de högt specialiserade åtgärder som inte utförs i Halland utan ges på region- och universitetssjukhus. Kräver remiss från sjukhus.


För mer information:

Mer information undersökningen: Länssjukvårdsdirektör Irene Takanen, 070-574 70 12

Mer information Väntetidsupplysningen: Carina Werner, tel: 070-38 56 214