Sundsvalls kommun

Vårdförbundet begär omedelbara åtgärder kring hemtjänstchefernas arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2014 11:51 CET

Vårdförbundets huvudskyddsombud överlämnade på tisdagen en begäran enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen om åtgärder kring arbetsmiljösituationen för hemtjänstens förstalinjechefer, till socialdirektören i Sundsvalls kommun.

Vårdförbundet upplever att de ej blivit hörsammade i de diskussioner som de fört med förvaltningen om att chefernas arbetssituation och arbetsmiljö behöver förbättras.

- Vi är överens med Vårdförbundet om att hemtjänstens områdeschefer har en väldigt besvärlig arbetssituation och har haft det under en längre tid och vi beklagar att vi inte lyckats lösa alla
problem än. Men det innebär inte att vi är ovetande om dem, vi jobbar med dem på flera plan och försöker göra det i dialog mellan alla parter, säger Torbjörn Stark, socialdirektör.

Vårdförbundet begär svar senast 7 februari på hur socialförvaltningen tänker åtgärda ett antal punkter som rör antal underställda per chef, översyn av förfrågningsunderlaget som hemtjänstutförarna ska leva upp till, ny undersökning av arbetsmiljön, senareläggning eller bordläggning av införande av
nya IT-system och arbetsmetoder.

- Det här är en allvarlig situation, och självklart kommer vi att lämna ett svar till Vårdförbundet som visar att och hur vi arbetar för att få till en bättre arbetssituation, de problem de pekar på måste helt enkelt lösas om cheferna ska orka, säger affärsområdeschefen för hemtjänsten, Karin Holmin.

- Vi ser problemen och tar dem på största allvar, och vi hoppas att vi kommer att kunna ge bättre förutsättningar för ett gott ledarskap, så snart som möjligt, säger Pernilla Unander, tf HR-chef i
socialförvaltningen.

Kontakt:

  • Torbjörn Stark, socialdirektör, telefon 073-276 12 22
  • Karin Holmin, affärsområdeschef hemtjänst, telefon 073-275 54 13
  • Pernilla Unander, tf HR-chef, telefon 070-343 97 14