Vårdförbundet

Vårdförbundet uppmanar sina medlemmar att ta rast

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 14:07 CEST

En pressad arbetsorganisation med ständiga överbeläggningar och slimmad bemanning försvårar för Vårdförbundets medlemmar att ta ut sina raster. Det riskerar både patientsäkerheten och personalens hälsa. Från och med måndag och en vecka framåt uppmanas Vårdförbundets drygt 14 400 yrkesverksamma medlemmar i Stockholm att ta ut sin lagstadgade rast.

Samma uppmaning går till Vårdförbundets medlemmar i Kalmar, Halland, Jämtland och Gotland. Trots att rast är en lagstadgad rättighet är det ingen självklarhet inom hälso- och sjukvården. Otillräckliga raster leder till trötthet och ökar risken för fel och misstag i vården. Medlemmarna i Vårdförbundet bidrar varje dag med  livsnödvändig kunskap. För att kunna använda kunskapen fullt ut måste personal inom samtliga professioner ges möjlighet till matpaus, vila och återhämtning. Vårdförbundet arbetar för att medlemmarna ska ha ett hälsosamt yrkesliv.

– Syftet med kampanjen är att få medlemmarna att tänka på sin hälsa och ta rast, säger Ulla Althin avdelningsordförande i Stockholm.

– Om alla medlemmar tar ut sina raster kommer arbetsgivarna att märka att personalen inte räcker till för att alla ska hinna ta ut sin lagstadgade rast. Därför ska alla sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ta rast.

Vårdförbundet arbetar för en säker vård med nolltolerans för vårdskador. Den nya patientsäkerhetslagen som träder i kraft 1 januari 2011 ålägger vårdgivaren att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador.

– Akutsituationer kan uppstå i vården som förhindrar personalen att ta rast någon enstaka gång. Men om medlemmarna dagligen upplever svårigheter att ta ut raster finns det systemfel i vården, säger Ulla Althin.

Runt om i Stockholm anordnar Vårdförbundet olika aktiviteter i samband med rastkampanjen 18 till 24 oktober

Läs mer i bifogade folder "Ta rast".

För information:
Ulla Althin, avdelningsordförande i Stockholm, tfn: 08-453 21 11, 070-261 21 11

Och styrelseledamöterna i Stockholmsavdelningen:
Gunilla George, tfn: 08-517 751 63, 073-699 88 21
Ingalill Sundström, tfn: 08-616 13 63
Marika Olsson, tfn: 08-585 80 354, 070-168 40 66

För ytterligare information:
Cecilia Sandahl, pressansvarig, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks kyrkogata 11, 103 65 Stockholm


Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se