Sveriges Kommuner och Landsting

Vårdgarantin – uppföljning av frivilligt väntande

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 09:14 CET

Andelen frivilligt väntande till specialistbesök och behandling/operationer har ökat successivt under året, men med stora variationer mellan landstingen. Detta har ifrågasatts. SKL har därför i samråd med landstingen gjort en uppföljning för att se vad det beror på.

Vårdgarantin innebär att landstingen ska erbjuda kortare väntetid än 90 dagar, inom landstinget eller i annat landsting. Det finns dock patienter som tackar nej till erbjuden tid inom vårdgarantins gränser. Orsakerna varierar, främst handlar det om att patienter inte vill byta vårdgivare eller resa långt. Ibland handlar det om sociala skäl, som till exempel att det inte passar med arbetet eller semester.

Den genomförda granskningen visar att många patienter valt att vänta längre än 90 dagar. För specialistbesök utgör andelen patientvald väntan mellan 10-20 procent. Västmanland och Skåne avviker uppåt med 38 respektive 48 procent. För behandlingar är motsvarande intervall 10-35 procent. Blekinge och Skåne avviker med 42 respektive 45 procent. I några landsting är det en betydligt mindre grupp patienter. Detta gäller till exempel för Gotland, Halland och Jönköping.

Värmland och Kalmar har inte redovisat eftersom de inte kan särskilja dessa uppgifter. Skåne uppger begränsade möjligheter att särskilja operationer/åtgärder för andra sjukhus än Universitetssjukhuset MAS, men det finns detaljerade uppgifter för operation av gråstarr för hela regionen.

Ökningen av gruppen patientvald väntan beror främst på att väntelistorna i högre grad hålls aktuella. Det innebär bland annat att patienter kontaktas med erbjudanden om vård på annat håll än där de för närvarande väntar. Det har då visat sig att många hellre väntar än åker någon annanstans.

– Det här har vi också sett i tidigare undersökningar, säger Göran Stiernstedt, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting. De flesta föredrar att vänta längre tid för att få vård vid det sjukhus man valt framför att tacka ja till erbjudanden om vård längre bort.

– Uppföljningen har också visat att det är nödvändigt med ett förtydligat nationellt regelverk kring patientinformation, registrering och rapportering till väntetidsdatabasen, säger Göran Stiernstedt.

Oavsett ökningen av gruppen med patientvald väntan har det skett och sker stora förbättringar av tillgängligheten. Andelen patienter som väntar längre än 90 dagar har mellan september 2008 och september 2009 minskat från ca 40 procent till 20 procent och trenden håller i sig även för oktober.

– Möjligheten för patienten att kunna påverka och välja både tidpunkt och vårdgivare är en viktig princip för en fungerande vårdgaranti. Det ställer stora krav på landstingen att ha bra information till patienterna och korta väntetider överallt, säger Göran Stiernstedt.

> Ladda ned rapporten: "Patientvald väntan - särskild avstämning 2009-12-02" (pdf, öppnas i nytt fönster)

> Ladda ned tabeller och kommentarer från landstingen för patientvald väntan 2009-12-02 (pdf, öppnas i nytt fönster)

> Läs mer om vårdgarantin och väntetider i vården på www.vantetider.se

För mer information: Berlith Persson, samordnare på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 78 82, mobil: 070-392 78 82, e-post: berlith.persson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade filer:
Rapport: Patientvald väntan - särskild avstämning 2009-12-02 (.pdf) Tabeller och kommentarer från landstingen för patientvald väntan (.pdf)