SMIT

Vårdkanalen Syster Gudrun - Vinnare av "Sjukvårdens IT-pris 2006-Årets idé"

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:15 CET

”När många goda krafter samarbetar så ger det resultat”, säger en glad Birgitta Lundberg, Landstinget Blekinge, när hon tillsammans med en av idégivarna, Preben Larsen, PenBook, tog emot Årets idé-utmärkelsen i Dagens Medicins tävling vid Läkarsällskapets Riksstämma i Göteborg.

”Va kul det ska bli att få igång Syster Gudrun på hemmaplan där vi ju har de bästa tänkbara förutsättningar. Och tänk att en sjuksköterska som går i pension kan bli en sån injektion till förnyelse”, fortsätter Birgitta och sänder en tanke till Gudrun Håkansson som är den riktiga Syster Gudrun. Hon kunde tyvärr inte närvara eftersom hon fick ikläda sig rollen av patient under Riksstämman. ”Vi är jätteglada för utmärkelsen Årets Idé. Det ger massor med energi och motivation.

Med Vårdkanalen som nytillskott ska vi öka tillgängligheten till Primärvården och försöka nå grupper som vi tidigare haft svårt att nå på grund av kultur- och språksvårigheter” säger Birgitta.
Vårdkanalen Syster Gudrun är en interaktiva TV-kanal som kopplar samman en vårdcentral med sina patienter i sin hemmiljö. Den första kanalen sätts upp i Karlskrona men vi lär nog få ser fler Syster Gudrun på andra ställen i landet!

Det hela började tidigare i år när Karlskrona blev Årets Bredbandsstad och den andra idégivaren, Peter Larson vid Affärsverken i Karlskrona, träffade de tidigare nämnda. Konceptet ritades upp och alla deltagarna började sätta ihop sina bidrag till Vårdkanalen Syster Gudrun. Dreampark från Norrköping har skapat möjligheterna för patienten att med hjälp av sin fjärrkontroll koppla upp sig till Vårdcentralen och starta en dialog med ”Gudrun” och ta del av den information som läggs över till patientens helt vanliga TV. PenBook från Malmö bygger det gränssnitt som vårdcentralen arbetar med när man samlar ihop relevant patientinformation och hämtar uppgifter från exempelvis Sjukvårds-rådgivningen och Apoteket som läggs över på patientens TV. För att underlätta för Gudrun att sköta konsultationen via TV:n finns det ytterligare ett antal tjänster: en smart telefonsvarare från SpeechCom, en samarbetsplattform för alla vårdgivare från Microsoft, taltidningar från Audio 2 Me och en lösning för digital journaldokumentation från PenBook. Blekinge Tekniska Högskola är med sin forskning inom hälsa och arbetsvetenskap särskilt intresse av att belysa såväl patienternas som vårdpersonalens reaktioner på användningen av nya digitala medier. Hässleholms Sjukhus bidrar med material om bensår och smärta för att utbilda både patienter/anhöriga och vårdpersonal. Som sagt, när många goda krafter samverkar så händer nyttiga saker i Stadsnätet som Affärsverken satt upp i Karlskrona med PacketFronts utrustning och infrastruktur. Med ett väl etablerat samarbete med Landstinget så har man också rivit de osynliga gränserna mellan nätverken och dessutom kompletterat med ett trådlöst nät. Det gör Landstinget Blekinge till en av Nordens mest intressanta Hot Spots som i sin tur banar vägen för att proklamera Sjukhuset i Karlskrona som Nordens första trådlösa sjukhus.

För ytterligare information, kontakta:
Preben Larsen
PenBook Sweden AB
Tel: 0708 - 72 20 85
E-mail: preben.larsen@penbook.net

Birgitta Lundberg
Landstinget Blekinge
Tel: 0734 – 47 12 85
e-mail: birgitta.lundberg@ltblekinge.se