Apneföreningen, Stockholm

Vårdkaos råder för patienter med sömnapné i Region Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2019 08:46 EDT

Stockholms Läns Landsting/Region Stockholm har genomfört en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling av vård för patienter med sömnapné. Tyvärr har denna upphandling kantats av misstag och fel och den har stoppats i flera omgångar. När upphandlingen till sist kunde genomföras så vanns den av Stockholm Heart Center (en vårdgivare som RS nyligen stängt av). Men när SHC skulle ta över uppdraget så har det tagit stopp eftersom man inte kapacitet att starta – trots att man vann upphandlingen. Detta försätter oss patienter i en väldigt utsatt situation.