Bokapsykolog.nu

Vårdkö på max 2 dagar! Bokapsykolog hjälper dig komma i snabb kontakt med KBT-kliniker.

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 15:11 CET

Om du lider av depression, stress, sömnsvårigheter, eller allmän oroskänsla vill du inte stå i långa vårdköer. Det finns alternativ till offentlig vård, och som dessutom har väldigt korta ledtider. Bokapsykolog.nu erbjuder en tjänst där de anslutna klinikerna kontakter personen i fråga inom 48 timmar, för att snabbt kunna utvärdera nästa steg.

Som många vet är det allt vanligare med psykiska problem. Studier visar att runt en tredjedel av alla människor någon gång under sitt liv upplever så pass allvarliga psykiska problem att de skulle vara i behov av en psykolog. De vanligaste problemen i Sverige är depression, sömnstörningar, överdriven stressreaktion och olika typer av ångestreaktioner. Det är heller inte ovanligt att man lider av flera olika psykiska problem samtidigt. Psykiska problem kan även vara olika allvarliga, och det är bara en gradskillnad mellan vad som räknas som sjukligt och inte. Även om en person lider av psykiska problem som är alltför lindriga för att uppfylla kriterierna för en diagnos så går dessa problem ändå att effektivt behandla.

Tyvärr är det dock ofta långa väntetider för att komma i kontakt med kliniker för att kunna diskutera de problem man upplever, vilket ofta skapar ytterligare problem.  Det är därför vikigt att snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med professionella kliniker när man väl bestämt sig för att söka hjälp.

- Internet är faktiskt ett fantastiskt verktyg som ofta glöms bort i sådana sammanhang, säger Jens Ahlvarsson, ansvarig hos Bokapsykolog.  Vi kan enkelt förmedla kontakter till kliniker som återkopplar inom 48 timmar till den sökande, och på så sätt förenkla en process som ofta är lång och besvärlig. Vi både hoppas och tror att vi faktiskt gör en reell nytta med vår tjänst.

Om Bokapsykolog.nu
Bokapsykolog.nu finns till för att ge dig bästa tänkbara vård snabbt! Vi hjälper dig att komma i kontakt med några av de bästa och av oss kvalitetssäkrade privata psykologerna i Sverige. Vi erbjuder våra besökare en kostnadsfri matchning mot den klinik som är bäst lämpad att behandla just dig och dina problem.