Femklövern i Skåne

Vårdköerna fortsätter att minska i april månad

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2014 07:15 CEST

Betydligt färre patienter väntar på kö i Region Skåne i dag än för några år sedan. I april månad klarar Region Skåne Kömiljardens grundkrav (70 procent) för väntande till både operation och besök, och för genomförda klarar Region Skåne det högre kravet, kallat excellensnivå (80 procent).

– Det är väldigt bra att det nu endast är drygt 1 800 patienter som väntar längre än 90 dagar på sin operation. När Socialdemokraterna styrde 2005 stod så många som 12 500 skåningar i samma kö. Vi är på rätt väg mot en vård utan köer och det arbetet fortsätter vi med, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

Fakta, kömiljarden:
Kömiljarden är ett stimulansbidrag som regeringen delar ut till regioner och landsting som kortar sina köer. För att få del av pengarna måste landstingen uppnå målet att minst 70 procent av patienterna ska ha fått ett första besök inom 60 dagar och operation/åtgärd inom 60 dagar.

Mer information och kommentarer:
Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-08 32 33

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne