Vårdförbundet

– Vårdlots är en funktion som skulle underlätta och ge trygghet i hemsjukvården, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande i Vårdförbundet.

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 12:12 CEST

Vårdförbundet tycker att det är bra att hemsjukvården uppmärksammas. 250 000 personer vårdas dagligen i hemmet. 87 procent av dem är äldre. De flesta är kvinnor. För den allra bästa vården krävs en gemensam planering från de som ansvarar för att den äldres behov tillgodoses.

–      En funktion som vårdlots bör finnas. Vårdlotsen kan ge råd, stöd och vägledning till den som behöver. Det gäller till exempel individer med stora vårdbehov eller som har behov av att möta flera olika kompetenser, säger Anna-Karin Eklund.

Alla som kontaktar vården ska erbjudas ett personligt samtal och en plan för sin hälsa.

I hemsjukvården krävs kunskap i medicin, omvårdnad, rehabilitering och hälsa. Kunskap som bygger på ett team som tillsammans bidrar med sina olika perspektiv. Vårdförbundet har tagit fram 10 punkter för kunskapsbaserad hemsjukvård:

  • Trygghet
  • Hälsa, delaktighet och miljö
  • Teamsamverkan
  • Hög omvårdnadskompetens
  • Stöd till anhöriga
  • Säker läkemedelsanvändning
  • Förebygga undernäring, fall, trycksår
  • Rätt till hjälpmedel
  • Nolltolerans mot vårdskador
  • Gränsöverskridande dokumentation

”Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer” är en rapport som tagits fram på uppdrag av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Författare är Karin Josefsson, legitimerad sjuksköterska och medicine doktor i klinisk äldreforskning. Läs gärna hela rapporten som finns bifogad eller gå till Vårdförbundets hemsida: www.vardforbundet.se

För mer information:

Cecilia Sandahl, pressansvarig, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se