Almega

Vårdministern långsam, men på rätt väg

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 10:00 CET

- Vårdminister Ylva Johanssons löfte om att låta Sveriges kommuner erbjuda subventioner av äldres köp av hushållsnära tjänster är ett första steg mot en bättre fungerande tjänstemarknad i välfärden, säger Ulf Lindberg, Almegas näringspolitiske chef.

- Tyvärr är regeringen långsam, men på rätt väg mot att alla medborgare ges möjligheten att få ett skatteavdrag för köp av avlastning i hemarbetet, säger Ulf Lindberg, med anledning av vårdministerns uttalande om att landets kommuner inte längre ska stoppas i länsrätten när de vill subventionera äldres köp av hushållstjänster.

- Att det inte längre ska vara förbjudet för kommunerna att erbjuda sina äldre invånare möjligheten till höjd livskvalitet öppnar för en bättre fungerande marknad av kringtjänster som utvecklar och kompletterar välfärden, säger Ulf Lindberg.

- Konjunkturinstitutets beräknar att ett generellt skatteavdrag för alla hushålls möjlighet att köpa tjänster ger över 10 600 nya jobb utan att reformen belastar statens finanser. Vårdministern och regeringen borde fullfölja sin nu inslagna linje att genom ett skatteavdrag både öka kvaliteten i välfärden och öppna för ett ökat företagande i tjänstesektorn, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef för Almega
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
Presschef för Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega har cirka 8 300 medlemsföretag med sammanlagt 340 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.