Socialdemokraterna

Vårdnadsbidraget - en förlustaffär för både kvinnor och samhälle

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 17:23 CEST

Det är inget gott betyg till vårdnadsbidraget som återges i rapporten från Arbetarrörelsens ekonomiska råd ”Vad hände med hela lönen och halva makten?” Rapporten är den första rikstäckande undersökningen som gjorts över vårdnadsbidragets effekter. I över 92 procent av fallen är det kvinnan som ansöker om eller får utbetalningarna för vårdnadsbidraget. Rapporten visar att i genomsnitt drabbas kvinnor i familjer som får vårdnadsbidrag av inkomstbortfall på över 10 procent.
Claes Borgström (S) jämställdhetspolitisk talesperson som tillsammans med skribenterna Dany Kessel och Simon Vinge presenterande rapporten menar att vårdnadsbidraget cementerar gamla könsroller och står i rak kontrast mot den arbetslinje som regeringen hävdar sig företräda.

- Rapporten har bidragit till att öka kunskapen på området. Vårdnadsbidraget drabbar kvinnor med de lägsta inkomsterna och bidrar till att öka lönegapet mellan kvinnor och män. I de borgerliga partiernas Sverige uppmuntras kvinnorna att stanna hemma med barnen, framför att vara ute i arbetslivet. Detta är inte bara en broms utan en u-sväng för jämställdheten, säger Claes Borgström.

Rapporten är den första rikstäckande undersökningen som gjorts över vårdnadsbidragets effekter. Individuella inkomstuppgifter har studerats och slutsatser dras kring vilka typer av familjer det är som nyttjar reformen samt hur reformen påverkar de nyttjande familjernas inkomster och arbetsutbud.

Utvärderingen baseras på information från 55 av de 83 kommuner som haft vårdnadsbidrag under hela 2009. I dessa kommuner så är det totalt 6306 barn för vilka det har sökts och beviljats vårdnadsbidrag. Detta motsvarar 7,8 procent av barnen i de berörda åldrarna i de aktuella kommunerna.

- Vi har sett att i över 92 procent av fallen är det kvinnan som ansöker om eller får utbetalningarna för vårdnadsbidraget. Det är också i huvudsak kvinnor som går ner i inkomst och anpassar sitt beteende i och med att familjen börjar erhålla vårdnadsbidrag, säger Dany Kessel som är en av författarna bakom rapporten.

I genomsnitt drabbas kvinnor i familjer som får vårdnadsbidrag, av inkomstbortfall på över 10 procent, medan männen endast drabbas av ett inkomstbortfall som är marginellt. Skribenterna uppskattar att vårdnadsbidragets effekt på kvinnors arbetsutbud kan vara uppemot 20 procent.

Dessutom visar rapporten att negativa effekter på arbetskraftsutbud och inkomster återfinns främst bland kvinnor i de lägre inkomstdecilerna med svag ställning på arbetsmarknaden och svag ekonomiskt ställning. I nästan hälften av de familjer som får vårdnadsbidrag är kvinnan mer eller mindre beroende av sin partner för försörjning.

- Reformen bidrar därmed till att skapa och förstärka förhållanden där kvinnor är beroende av sina män och familjer. Dessa kvinnors frihet begränsas och i förlängningen riskerar de att behöva försörjas av samhället, säger medförfattaren Simon Vinge.


För mer information:
Frida Ekberg
Pressekreterare
0702-731555