AllergiKompetens

Vårdpersonals kunskaper kring allergi och annan överkänslighet mot födoämnen kartlagda – otillräcklig kompetens kan få allvarliga konsekvenser

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 06:32 CET

Vårdpersonal som utreder och behandlar personer med allergi och andra överkänslighetsreaktioner mot mat har ofta låg kompetens inom området, och anser själva att deras kunskaper är otillräckliga. Det visar en ny svensk kartläggning.

Bristande kunskap kan innebära att patienten får fel behandling. Onödigt krångel och onödiga kostnader för de berörda och för samhället, onödig oro och kvarstående, eller till och med förvärrade besvär, är några av konsekvenserna.

– Risken finns att man sänker sin toleransnivå om man strikt undviker ett livsmedel som man är överkänslig mot, understryker Anne-Li Karlsson på Allergikompetens, och refererar bland annat till studier om jordnötsallergi, mjölkallergi och laktosintolerans. Det man tål att äta i små mängder ska man se till att få i sig då och då, annars kan man bli mer känslig.

Kartläggningen ”Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat” tyder på att personalen ofta känner sig osäker på sin kompetens, och visar att vårdpersonal som möter matöverkänsliga barn och vuxna behöver större möjlighet till kompetensutveckling för att höja kunskapsnivån och stärka självförtroendet i mötet med patienter och anhöriga.

·  1 av 20 anser att de har tillräckliga kunskaper om födoämnesallergi

·  1 av 3 har fått vidareutbildning inom området.

·  Hälften av deltagarna svarade rätt på mindre än hälften av frågorna.

      Enkätundersökningen ”Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat” gjordes under början av 2013 i syfte att skapa en bild av kunskapsnivån och av behovet av kompetensutveckling hos berörd vårdpersonal. Enkäten besvarades av 59 personer. Undersökningen utfördes i samarbete med Svenska Celiakiförbundet. 

AllergiKompetens arbetar med allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999.
Vi erbjuder utbildningar, utredningar och rådgivning. 

Tjänsterna riktar sig till företag, offentliga verksamheter, organisationer, föreningar, myndigheter och privatpersoner.

Kontakt: Anne-Li Karlsson, telefon 0706-35 68 23. E-post: anne-li@allergikompetens.se

Hemsida: www.allergikompetens.se