Femklövern i Skåne

Vårdproduktionsutskottet beslutar om nästan 100 000 operationer

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 13:00 CET

Idag kommer Vårdproduktionsutskottet i Region Skåne att fatta beslut om hälso- och sjukvårdsförvaltningarnas uppdrag och budget 2013. I beslutet uppdrar utskottet åt de skånska sjukhusen att utföra 96 440 operationer. En mindre del av beslutet handlar om att använda Skånes korta avstånd och många sjukhus smartare. Detta ska ske genom ett fåtal omflyttningar av operationsverksamhet.

– Det klart viktigaste syftet bakom förändringarna är att fortsätta korta sjukvårdens köer. Innan Femklövern vann valet 2006 fick tiotusentals skåningar vänta i kö på operation längre än 90 dagar. I december 2012 var det 2200. Vi fortsätter med detta beslut vår kamp för att de skånska patienterna ska få vård istället för köer, säger utskottets ordförande Michael Sandin (M).

Regionfullmäktige har tidigare fattat de principiella besluten om Region Skånes budget och om behovet av strukturförändringar. Regionstyrelsen har därefter delegerat till Vårdproduktionsutskottet att fatta beslut om de enskilda förvaltningarnas uppdrag och budget. Detta följer precis som vanligt den beslutsgång och det regelverk som Region Skåne har. Beslutsförslaget är identiskt med det som presenterades av Femklövern 16 januari. Efter fattat beslut kommer Region Skåne att arbeta för att genomföra besluten, att göra risk- och konsekvensanalyser samt att djupare utreda de delar av beslutet som är av inriktningskaraktär. Nu inleds också dialog med berörda personalgrupper.

– Vi har tagit del av personalens och de fackliga organisationers synpunkter och vi har gett ett tydligt besked till våra tjänstemän att utveckla dialogen med dem. Vårt huvudfokus som folkvalda kommer även fortsatt att vara att ge skåningarna bästa möjliga tillgång till kvalificerad vård, säger Yngve Petersson (MP).

Jämfört med föregående år flyttas några verksamheter mellan sjukhusförvaltningarna. Förutom ögoningrepp flyttas planerade operationer från Landskrona lasarett till Skånes Universitetssjukhus, SUS, och till lasaretten i Trelleborg och Ystad. Käkkirurgin flyttas från sjukhusen i Kristianstad och Helsingborg till SUS. Det sker också en samlokalisering av specialistvården inom malign urologi till SUS och sjukhuset i Helsingborg.

Vidare fattas inriktningsbeslut om att utveckla ett ledplastikcenter i Hässleholm och ett ögoncenter i Landskrona samtidigt som en ny inriktning för Hälsostaden Ängelholm ska tas fram. Region Skåne kommer nu att utreda genomförandet av dessa inriktningsbeslut med sikte på att fatta beslut 26 mars. I utredningarna kommer ett antal arbetsgrupper med bland annat representanter för verksamheterna att delta.

Mer information:
Michael Sandin (M)
Regionråd och ordförande i Vårdproduktionsutskottet
Tel: 0709-35 12 47

Yngve Petersson (MP)
Ledamot i Vårdproduktionsutskottet
Tel: 0705-15 80 38

Torbjörn Tegnhammar (M)
Politisk sekreterare
Tel: 044-309 30 40

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne