Socialdemokraterna i Stockholms län

Vårdresurserna i Husby har minskat drastiskt sedan 2007

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 11:49 CEST

Trots att Husby tillhör ett av de områden med lägst folkhälsa i Stockholms län valde landstinget i början av året att lägga ner Husby vårdcentral med hänvisning till att man inte fick lönsamhet i verksamheten. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting tycker därför det är glädjande att familjeläkarna i Saltsjöbaden vill starta upp en ny husläkarverksamhet i Husby. Men oavsett vem som ger vård till de boende i Husby måste landstinget se till att vi får en rättvis fördelning av vårdens resurser som gör att vårdcentralen klarar av att långsiktigt ge vård efter behov med en ekonomi i balans. 

 

 

–        Det är väldigt positivt för alla Husbybor att vårdcentralen återigen öppnas, närheten till en vårdcentral är oerhört viktig. Men det stora bekymret är att resurserna till vården i Husby drastiskt har minskat sedan införandet av Vårdval Stockholm.  Den moderatledda majoriteten i landstinget har infört ett ersättningssystem som gör att områden där ohälsan är stor får mindre resurser än områden där många är friska, säger Dag Larsson,  oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna

 

–        De stora skillnaderna i folkhälsa i Stockholm stad och län visar att man måste arbeta mer med riktade insatser där förekomsten av hälsoskadliga levnadsvanor är mest förekommande. Då måste också den ansvariga majoriteten ta ansvar för att vårdcentraler, oavsett om de är privata eller offentliga, ges rimliga ekonomiska förutsättningar att jobba med förebyggande vård. Så fungerar det inte idag, säger Dag Larsson.

 

 

Fakta:

(Ur Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) förvaltningsberättelse)

 

Resurserna till Husby har minskat sedan 2007

Mellan 2007-2009 minskade intäkterna med 19,6 % eller 4860 kr per patient i Husby.

Mellan 2009-2010 har de fått ett litet resurstillskott på 1,5 % eller 294 kr per patient. Resurserna är alltså totalt sett mindre sedan 2007 och införandet av Vårdval Stockholm.

 

Detta kan jämföras med Täby vårdcentral, ett område med bra folkhälsa, som fått ökade resurser sedan 2007.

Mellan 2007-2009 ökade resurserna med 2,7 % eller 489 kr per patient.

Mellan 2009-2010 ökade intäkterna med  3,9 % eller 43 kr per patient.

 

 

Presskontakt för Dag Larsson

Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm