Landstinget i Värmland

Vårdsamarbete blir Hälsans hus i Storfors

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 09:16 CEST

Landstinget i Värmland och Storfors kommun planerar att samverka i ett Hälsans hus. Gemensamma lokaler skulle göra det lättare för vårdtagarna och ge ett bättre nyttjande av landstingets och kommunens resurser.

– Det här kan bli ett vinna-vinna-koncept, säger landstingsrådet Catarina Segersten Larsson (m).

Sedan flera år tillbaka finns ett väletablerat samarbete mellan landstingets vårdcentral och den kommunala hemsjukvården i Storfors. Samarbetet består bland annat i fasta tider för läkare på kommunens särskilda boendeformer, samarbete kring skolhälsovård, familjecentral och hembesök i enskilt boende.

– Det har i flera år funnits en vision om ett ännu närmare samarbete. Att samla all kompetens under ett och samma tak skulle ge ett mervärde för invånarna i Storfors, säger Dorothea Sohlberg, kommunalråd i Storfors (s).

Planerna på ett Hälsans hus i Storfors innebär att primärvård, folktandvård, apotek och vissa delar av kommunens äldreomsorg samlas i samma hus. Ett hälsotorg med inriktning på folkhälsofrågor kan bli en naturlig samlingsplats för information, föredrag och aktiviteter.

– Det är glädjande att vi kan arbeta gemensamt mot det här målet. Den stora vinsten är att flera verksamheter är nära varandra och brukarna, säger Catarina Segersten Larsson.

Både hon och Dorothea Sohlberg poängterar att förutsättningen för ett Hälsans hus är att kostnaderna inte ökar. Vårdcentralens nuvarande lokaler brister i tillgänglighet och är i behov av förbättring. Kommunen har lediga lokaler i det före detta sjukhemmet där familjecentralen redan idag finns. Förhoppningen är att man ska kunna få ned kostnaderna genom en samlad lokalisering där och med ett effektivt utnyttjande av gemensamma utrymmen.

– Vi har ett gemensamt ansvar att göra det bästa av de allt mindre resurser både landstinget och kommunerna har. Det behövs mer samverkan av det här slaget i länet, säger Catarina Segersten Larsson.

Landstinget och Storfors kommun kommer nu att fortsätta arbetet med att nå en ekonomiskt och praktiskt fungerande lösning. Carema, från i november entreprenör för vårdcentralen i Storfors, deltar också i arbetet.

– Carema är mycket positiva till detta och jag är övertygad om att vi kommer till en bra lösning. Den tidsplan vi tittar på är att försöka genomföra detta under första halvåret 2005, säger landstingsdirektör Tore Olsson.

För mer information, kontakta:

Catarina Segersten Larsson, landstingsstyrelsens ordförande, tel 070/ 3494132

Roland Leben, ordförande i landstingsstyrelsens serviceutskott, tel 070/229 33 38

Tore Olsson, landstingsdirektör, tel 070/637 04

Dorothea Sohlberg, kommunalråd i Storfors, tel 070/606 51 52

Dagmar Tempelman, hemvårdschef i Storfors, 070/ 581 43 20