Almega

Vårdstrejken avvärjd

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2016 19:13 CET

Det blir ingen strejk inom den privata vården och äldreomsorgen. Parterna enades på måndagskvällen om nya kollektivavtal vilket innebär att de konfliktåtgärder som facket varslat om dras tillbaka.

Medlarna från statliga Medlingsinstitutet lämnade på måndag eftermiddagen över ett bud till parterna som både fack och arbetsgivare kunde acceptera. Medlarnas bud innebär att undersköterskorna inom privat vård och omsorg får en extra löneökning. De totala kostnadsökningarna för avtalet håller sig inom ramen för den norm som etablerats för årets avtalsrörelse.

-Vi är nöjda med att ett nytt avtal har träffats vilket undanröjer den konflikt som hade inneburit stora konsekvenser för ett flertal medlemsföretag och dess kunder. Vi är samtidigt nöjda över innehållet i det tecknade avtalet som innebär en satsning på undersköterskor i paritet med övriga på arbetsmarknaden säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

I och med att både fack och arbetsgivare accepterat medlarbudet innebär det att samtliga varsel om strejk och nyanställningsblockad dras tillbaka.

-Det nya avtalet innebär flera förbättringar för medlemsföretagen. Det har hela tiden varit vår ambition att träffa ett avtal som båda parterna kan vara nöjda med. Jag ser att det nya avtalen kan stödja utvecklingen av vården och omsorgens kvalitet och göra branschen fortsatt attraktiv att arbeta i säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Fakta om löner:

  • Lönerna för undersköterskor i privat sjukvård hos Vårdföretagarnas medlemmar är 25 065, motsvarande siffra hos landstingen är 24 044. (Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015)
  • Lönerna för undersköterskor inom privat äldreomsorg hos Vårdföretagarnas medlemmar är 24 673, motsvarande siffra hos kommunerna är 23 855. (Lönestatistik från SKL och Vårdföretagarna 2015)

Fakta

Vårdföretagarna har drygt 2000 medlemsföretag med över 102 000 årsanställda.
Bransch Äldreomsorg har 240 medlemsföretag med 25 500 årsanställda
Bransch Sjukvård har 547 medlemsföretag med knappt 22 000 årsanställda
Bransch Individ och familjeomsorg har 461 medlemsföretag med knappt 18 000 årsanställda

För ytterligare information

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör
Vårdföretagarna
tfn: 08-762 69 99

David Wästberg
presskontakt
Almega
tfn:070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik