Centerpartiet i Västra Götaland

Vårdvalet en framgång

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 17:40 CET

- Vårdcentralerna, både offentliga och privata, gör sitt bästa för att möte patienternas behov – med bättre öppettider och bemötande, ett positivt utslag av ett utmärkt vårdval säger regionstyrelseledamoten Kristina Jonäng, (c) som idag besöker Vara vårdcentral.

Närsjukvården ska fortsätta och utvecklas. I budgetförslag har vi valt att prioritera tillskott till närsjukvården för samverkan kring de stora patientgrupper som multisjuka och äldre.

- Det finns stora behov bland multisjuka och äldre. Med ett extra tillskott underlättar vi arbetet med att möta dessa patienter.
 – Vi vet också att behoven varierar i olika delar av regionen och vi tycker att man lokalt ska ha möjlighet att besluta hur resurserna bäst kan användas, säger Kristina Jonäng, ledamot i regionstyrelsen. 

 

Kristina Jonäng (C), ledamot av regionstyrelsen i Västra Götaland.