Marabouparken konsthall

Vårens två nya utställningar: On Invasive Grounds och Vår inre natur

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 14:52 CET

22 FEBRUARI–19 JUNI 2014

ON INVASIVE GROUNDS
Katja Aglert

VÅR INRE NATUR
Verk ur Malmö Konstmuseums samling
Ann Böttcher, Kajsa Dahlberg, Olafur Eliasson, Carl Fredrik Hill, Joachim Koester, EvaMarie Lindahl, Sivert Lindblom, Anna Ling, Gerhard Nordström, Henrik Olesen, Nina Saunders, Lars-Andreas Tovey Kristiansen.

PRESSVISNING: 20 februari kl. 11
VERNISSAGE: 21 februari kl. 17–20

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Bettina Pehrsson, curator och konsthallschef Marabouparken konsthall: bettina.pehrsson@marabouparken.se

Helena Selder, curator och konstnärlig ledare Marabouparken konsthall: helena.selder@marabouparken.se

Cecilia Widenheim, museichef Malmö Konstmuseum: cecilia.widenheim@malmo.se

För föranmälan till pressvisning och pressbilder vänligen kontakta Niki Kralli
tel: 08-29 45 90 eller niki.kralli@marabouparken.se

Marabouparken konsthall inleder våren med två utställningar där föreställningar om naturen och det naturliga leder oss bakvägen till människans ombytliga ”inre natur”. Den visar sig i det som får höra hemma och det som trängts undan i historien, i kulturen, i vårt språkbruk och i bilden av oss själva.

On Invasive Grounds

I separatutställningen On Invasive Grounds tar sig konstnären Katja Aglert en närmare titt på den utbredda föreställningen att det på jorden funnits ett originaltillstånd präglat av harmoni och balans som vi människor har som mål att upprätthålla. I utställningens neonverk och videoinstallationer spårar Katja Aglert människans hand i det artificiella ljusets utbredning, de manliga myternas Arktis och till floran på världsarvet Sveaborg. Under gång träder en helt annan idé om jordens tillstånd fram. En värld som alltid varit och fortfarande är i konstant flux och i ständig interaktion mellan djur, natur och människa, där den sistnämnda kan ses som jordens främsta invasiva art.

Separat pressmeddelande om utställningen Katja Aglert, On Invasive Grounds

Vår inre natur

Malmö Konstmuseum som under våren håller stängt för renovering låter sin samling möta en ny kontext och en ny publik på Marabouparken konsthall. Med utgångspunkt från Marabouparkens egen historia och vad den kan berätta för oss om de ideal och den samtid i vilken den utformades, visar utställningen utvalda verk ur Malmö Konstmuseums nordiska samling där naturen och det naturliga figurerar som en ständigt flyende referenspunkt för det vackra och normala, men också det hotfulla och okontrollerbara i vår tillvaro. Utställningen samlar tolv betydande nordiska konstnärer vars verk spänner över 1880-talet fram till idag och speglar såväl samlingens bredd som dess unika nordiska profil. Inre mentala landskap av en hotad och hotande natur möter politiska landskap där naturen utgör spelplats och verktyg för formandet av territoriella anspråk, nationell identitet, normer och värderingar. Via naturen reflekterar och kommenterar verken vår civilisation och kulturhistoria där begreppet natur ofta börjar och slutar i händerna på oss själva.

Separat pressmeddelande om utställningen Vår inre natur

____

PROGRAMPUNKTER I ANSLUTNING TILL UTSTÄLLNINGARNA

3 APRIL KL. 18 BOKRELEASE MED KATJA AGLERT OCH STEFANIE HESSLER OCH
FÖRELÄSNING MED DEN FEMINISTISKA FORSKAREN LISA BLOOM

Release av publikationen Winter Event- antifreeze, Winter Event- antifreeze, Winter Event- antifreeze, Winter Event- antifreeze som ges ut på Art and Theory av och med redaktörerna Katja Aglert och Stefanie Hessler. En av bokens textförfattare är den amerikanska feministiska forskaren Lisa Bloom som kommer att föreläsa om hennes pågående projekt Climate Change and Contemporary Art of the Polar Regions: Gender after Ice, om hur hotet av den globala klimatförändringen återspeglas i våra samtida konstnärliga praktiker. Lisa Bloom är ansluten till Center for the Study of Women vid University of California (UCLA) i Los Angeles. Hon är verksam i både San Diego och New York.

23 APRIL KL. 18 RADICAL GARDENING
George McKay ger oss en föreläsning utifrån sin bok Radical Gardening: Politics, Idealism and Rebellion in the Garden om hur trädgårdar och parker varit favoriserade platser för alternativa, radikala kulturer som musikfestivaler, fredsrörelsen och olika slags politisk aktivism. McKay är professor i kulturvetenskap vid Salford universitet i England.


Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.