Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Vårpropositionen

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:10 CEST

Regeringen avser att lägga mer pengar på stöd till kommunerna och de arbetslösa. Syftet är att försöka ha fler i sysselsättning eller i arbetsmarknadsåtgärder.
- Några direkta regelförändringar som påverkar plånboken finns inte i vårpropositionen, konstaterar Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank.

För kommuner och landsting ger det tillfälliga stödet för 2010 på 7 miljarder kronor och det permanenta stödet på 5 miljarder kronor årligen därefter en större möjlighet att behålla fler anställda. Detta är nog så viktigt för kommun- och landstingsanställdas ekonomi, men är också positivt för alla om det kan upprätthålla den kommunala servicen.

För arbetslösa finns förslag som ska underlätta både för kort- och låntgtidsarbetslösa:

  • Fler arbetsförmedlare och fler coacher för att stödja jobbsökande.
  • Fler praktikplatser.
  • Fler platser i jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar.Totalt omfattar tilläggsbudgeten 10 miljarder kronor som avser åtgärder för arbetslösa och ökade kostnader för arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen håller öppet för att se om man behöver lägga fler förslag i höstens budgetproposition.

Det finns inga förslag om att förstärka statens budget genom skattesänkningar eller bidrags-minskningar. Detta var vanligt under lågkonjunkturen på 90-talet. Kanske är dessa "No news, good news"? Men för dem som ändå hamnar i arbetslöshet är verkligheten och ekonomin nog så besvärlig. Regeringen skriver: "Många tvingas till uppoffringar under de år som ligger framför oss."

Ett exempel kan visa på hur dramatiskt ekonomin kan förändras. På många orter med en större industri kan två vuxna i en familj bli arbetslösa samtidigt. Medianvillan i landet och median-inkomsterna för två gifta eller samtaxerade kan tjäna som utgångspunkt.

Om familjen har lån på 85 procent av villans marknadsvärde har de 25 000 kronor kvar att disponera efter boendekostnader så länge båda har arbete. Blir de arbetslösa och är medlemmar i a-kassan får de högsta ersättningsnivån på cirka 10 800 kronor vardera i månaden efter skatt. Då har deras belopp att disponera efter boende sjunkit med mer än hälften till 11 600 kronor tillsammans. Har de två barn tillkommer visserligen barnbidrag på 2 200 kronor, men totalt går de nödvändigaste utgifterna för en familj med förskolebarn på cirka 15 000 kronor. Till det kommer ofta en och ibland två bilar, som normalt kostar minst 5 000 kronor styck per månad. Ekonomin för denna barnfamilj med två arbetslösa och enbart a-kassa går alltså inte ihop.

- Har man bundit upp sin ekonomi med studielån, boende, bil och dessutom har barn, kräver det stora förändringar i vardagen vid arbetslöshet, konstaterar Ylva Yngveson. Att se över vilka skyddsnät man omfattas av är av största vikt.

För ytterligare information:
Ylva Yngveson, tfn: 08-585 916 04, 070-200 12 45