Sala Sparbank

Vårt hjärta bankar för bygden.

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 11:16 CET

Vid ett hjärtstopp räknas varje minut.

På Alla Hjärtans dag den 14 februari placerar vi ut fem hjärtstartare i vårt verksamhetsområde.
Under åren har vi bidragit med 18 hjärtstartare i Sala- och Heby kommuner. Tillsammans kan vi rädda liv.

Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. Två av dem överlever. När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är tiden avgörande för om personen kan räddas till livet. Användning av en hjärtstartare tillsammans med hjärt- och lungräddning ökar chanserna till överlevnad i väntan på ambulanssjukvård.

Jan Lindberg, insatsledare på Räddningstjänsten i Sala-Heby berättar att vid användning av en hjärtstartare ökar överlevnaden med 70 % om hjälp påbörjas inom 3 minuter.

- Varje minut är viktig. Med ett tidigt samtal till 112, hjärt- och lungräddning och användning av hjärtstartare ökar chanserna betydligt. Att våga ingripa och göra en insats är oerhört viktigt i väntan på professionell vård, berättar Jan Lindberg.

I dagsläget finns det ett 50-tal hjärtstartare i Sala kommun och ett 20-tal i Heby kommun. Av dessa har Sala Sparbank sponsrat sammanlagt 18 stycken sedan år 2008. Dessa har placerats på strategiska platser i nära samarbete med Räddningstjänsten i Sala-Heby.I samband med överlämningen av hjärtstartaren utbildas personalen, både i hur man använder hjärtstartaren samt hur man gör hjärt- och lungräddning.

www.salasparbank.se/hjarta

Kontaktperson
Christer Eklind, vd.
0224-850 80
christer.eklind@salasparbank.se