Sveriges Makalösa Föräldrar

Vårt namn till trots har vi barnen som huvudfokus!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 07:15 CET

Ibland, rätt sällan men ändå, får vi bemötandet att vi kanske inte är en organisation som arbetar för barn. Vi tycker dock inte att det behöver vara så enkelt som att sätta dit ordet barn i organisationens namn, för att det ska se bättre ut.

Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar i högsta grad för just våra barn! Majoriteten av svenska barn lever hos sina föräldrar, och är det alltså genom någon kanal som ett barns livssituation kan bli bättre, så är det just genom barnens föräldrar!

Alla våra politiska krav och all vår praktiska verksamhet syftar till att i slutändan förbättra det för våra barn.

Jämställt föräldraskap, en av våra viktigaste käpphäster, handlar just om att barnet mår bäst om båda (alla) föräldrar tar ett aktivt ansvar för barnet.

Högre underhållsstöd är självfallet ett stöd som ska gå barnet till del först och främst.

Våra sommarläger till självkostnadspris fokuserar barnen, där vi t.ex. alltid har ett tydligt alkoholförbud.

Våra medlemsmöten arrangeras alltid med hjälp av engagerade och pålitliga barnledare, så att barnen ska få ha en lika bra kvalitetsstund som föräldern.

Sveriges Makalösa Föräldrar finns till för barnen!

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.