FORM/DESIGN CENTER

VÅRUTSTÄLLNING 2016

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 13:49 CEST

VÅRUTSTÄLLNING 2016 @ MALMÖ LIVE
26.05.16 – 05.06.16

Arkitektskolan, Lunds universitet
Industridesignskolan, Lunds Universitet
Arkitektur, visualisering och kommunikation, Malmö högskola
Grafisk design, Malmö högskola
Produktdesign, Malmö högskola
Visuell kommunikation, Malmö högskola

Pressvisning vernissagedagen den 25 maj kl 17.30.
Vernissage kl 18.00 – 21.00

Invigning av Jesper Larsson, VD och konserthuschef kl 18.20.
Under kvällen bjuds på musik av stråkkvartett från MSO.
Adress; Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4

Design och arkitektur intar Malmö Live!

Under 11 dagar visar regionens design- och arkitekturutbildningar upp kandidat- och master studenternas examensprojekt. I direkt anslutning till konsertlokalen Kuben kommer besökarna att få ta del av en mängd redogörande och framåtblickande projekt. Utställningen koordineras liksom tidigare år av Form/Design Center.

I utställningen visas bland annat illustrationer tänkta att användas som diskussionsunderlag i förskola och skola. Detta för att få barn att fundera kring hur de gemensamt kan lösa konflikter i sin vardag. För rymdresenärer på väg till mars finns en personlig enhet som simulerar välbekanta ljud och ljus från jorden. På så sätt minskas risken för psykisk ohälsa hos dem som är borta länge. I utställningen finns också ett projekt som undersöker hur minimalistisk en stol kan vara innan den slutar att vara en stol.

I ett annat projekt undersöks om och hur outnyttjade ytor som tak i stadsmiljö, i detta projekt P-huset Petri i centrala Malmö, kan göras tillgängliga för allmänheten. Malmötemat fortsätter i produkter med mönster inspirerade av Malmö för Malmöbor och andra Malmöälskare. I den första kollektionen kommer inspirationen från Västra hamnen. Vidare vet vi att havsnivåerna i Malmö kommer att stiga med tiden, hur kan vattnet ses som en positiv faktor vid utvecklingen av den urbana miljön?

Om den gemensamma utställningen säger Sabina Jallow, universitetsadjunkt vid institutionen för urbana studier; "I år ställer studenterna från Skånes designutbildningar ut på Malmö Live. Årets examensarbeten är en rolig blandning av idéer för såväl små ting som stora landskap.Studenterna lyfter fram hur design kan göra skillnad i vardagslivet och hur designval kan bidra till att bygga ett hållbart samhälle. Hur vår miljö är byggd är av stor betydelse för hur livet i staden kan bli, därför är beslut som rör gestaltning också politiska och berör alla. Det är första gången som kandidatprogrammet Arkitektur, visualisering & kommunikation är med bland Skånes designutbildningar. Det tycker vi är jätteroligt!"

UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER
26.05.16 – 04.06.16 kl 10-18
05.06.16 kl 10-14

Välkomna till Form/Design Center@Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 4


GRAFISK DESIGN, MALMÖ HÖGSKOLA

Treårigt kandidatprogram i grafisk design där studenterna ges möjlighet att arbeta branschnära och tidigt hjälpa kunder med deras grafiska kommunikation. Studenterna tränas för en föränderlig arbetsmarknad som de själva skapar genom ett aktivt nätverksbyggande.

Maja Andersson & Petra Hassler, Malmös urbana skafferi
www.petrahassler.se
www.maja-andersson.se

Om du vandrar runt i Malmö passerar du mycket frukt, bär och nötter som alla är lagliga att plocka. Att plocka lokala ätliga växter kan ha en positiv inverkan på miljön. Vi skulle inte importera frukt från andra länder i samma utsträckning som vi gör idag om vi tog till vara på maten vi har runt omkring oss. Malmös urbana skafferi är en guidebok med kartor till stadens ätliga växter. Boken synliggör och informerar på ett personligt sätt om de ätliga växterna, och vill inspirera fler att börja plocka urban frukt i Malmö. Projektet är ett formgivningsexperiment, där vi utforskar boken som ett levande objekt.

Matilda Bergenudd, Heartbeat
matildabergenudd@hotmail.com

Heartbeat är en mobil applikation som fokuserar på välbefinnande. Heartbeats grundidé är att applikationen ska tjäna som en plattform som på ett lättförståeligt och användarvänligt sätt mäter en individs välbefinnande genom olika frågeställningar. Heartbeat är också ett utmärkt verktyg för att informera människor om vad som är viktigt för att må bra och vad man som individ kan göra för att må bättre. Varje persons resultat sparas anonymt. Heartbeat bidrar med viktig och värdefull information för organisationer och individer som arbetar direkt eller indirekt med förändring och påverkansarbete.

Elin Gunnarsson Ekström, Malmöbit – mönster inspirerade av Malmö
elingunnarssonekstrom@hotmail.com
www.elingunnarssonekstrom.com

I mitt designprojekt har jag gjort mönster inspirerade av Malmö. Mönstren är gjorda för malmöiter och andra malmöälskande människor som en hyllning till staden. Jag har skapat det fiktiva företaget Malmöbit som designar mönster och applicerar dem på användbara produkter som är roliga både att köpa till sig själv och ge bort som present. Malmöbit har under projektets gång även fått en visuell identitet som inkluderar logotyp, förpackning och hemsida. Malmöbits första mönsterserie är inspirerad av former och färger i Västra hamnen.

Emelie Feltborg, Purely – att visualisera ett budskap
www.feltborgdesign.se
info@feltborgdesign.se

Sverige har idag en av den högsta konsumtionen av gluten i världen och är det land där glutenintolerans ökar mest. Mitt designprojekt syftar till att skapa en grafisk identitet som visualiserar glutenfria produkter och marknadsför ett café/butik specialiserat på glutenfritt. Genom att undersöka hur man genom grafisk design kan visualisera ett budskap, strävar varumärket till att lansera en ny hälsotrend i Sverige, öka kunskapen om glutenfri kost samt inspirera till att äta mer glutenfritt. Jag har skapat en grafisk profil för ett café/butik som gör företaget synligt och attraktivt på marknaden.

Carolina Ekström, Maskineriet
carolina_ekstrom@hotmail.com
www.carolinaekstrom.se

Normer kan sägas vara oskrivna regler för hur individer i ett samhälle förväntas vara och bete sig, som påverkar oss och våra relationer till andra människor. Maskineriet är ett interaktivt diskussionsunderlag för normkritik i gymnasieskolan. I maskineriet undersöks normer med hjälp av nyhetsrapporteringar, historiska återblickar och övningar där eleverna får undersöka olika sociala normer. Syftet med Maskineriet är att skapa ett intressant diskussionsunderlag som kan fungera som ett komplement i normkritisk undervisning. Syftet är inte att ge några svar utan att uppmuntra ett kritiskt tänkande och en förståelse för vad sociala normer är.

Amanda Englund, Tidningen Träna
amanda.katarina.94@gmail.com

Tidningen Träna är ett försök att visa ett alternativ till hur kvinnor och män på ett mer jämlikt sätt kan framställas i träningsmagasin. Idag är träningsmagasin i de flesta fall inriktade till antingen kvinnor eller män. Målgruppen tränar aktivt och har det som hobby. Vanliga människor som ska kunna relatera till innehållet. Ett stort fokus har legat på bildmaterialet och bildspråket samt att bygga upp en neutral layout runt omkring det som ska tilltala båda könen. Träning är i grund och botten lika för alla och förhoppningsvis är det någonting som kommer synas i träningsmagasin i framtiden.

Linda Hurtig, Cirkeln kring oss
mail@lindahurtig.com
www.lindahurtig.com

”Cirkeln kring oss” är en studie i cirkeln. Projektet består av tre delar; En 60 sekunder lång animation, en serie affischer samt en 70–sidig ringbunden bok. Tillsammans är de resultatet av två månaders fördjupning och experiment kring en av de fundamentala formerna inom visuell kommunikation. De tre delarna är tänkta att skapa olika upplevelser: Animationen handlar om cirkeln ur ett visuellt tidsperspektiv. Affischerna om cirkeln som en statisk figur, dess skönhet, komplexitet eller enkelhet. Boken, bunden utan början eller slut, ger rum till förklaring och beskriver tankar och idéer.

Emilie Ihre, TaDaa! En applikation för tidsplanering vid autism
emilie.ihre@gmail.com

Jag har i mitt designprojekt valt att utforska hur man skulle kunna designa en applikation för barn med autism, utifrån research om hur personer med autism generellt sett tolkar visuell stimuli. Resultatet blev TaDaa!, en app som är ett motiverande planeringsverktyg för daglig användning. Användaren kan här få en klar bild över sina aktiviteter och sin tid på ett tydligt och lekfullt sätt. Samtidigt är färgskalor, illustrationsmanér, layout samt övrig grafik anpassade efter hur den autistiska hjärnan enligt forskningen tolkar synintryck. Stort fokus ligger på att appen skall vara fin och rolig att använda!

Johanna Kulle , Könsneutral leksaksförpackning
idajohannakulle@gmail.com
www.johannakulle.myportfolio.com

I mitt designprojekt har jag tagit inspiration ur ”Let Toys Be Toys”, som arbetar för att ta bort könsindelningarna på leksaker. Som ett barn av 90-talet har jag en relation till LEGO, där tjusningen låg i kreativiteten och fantasin att bygga. 2016 ser LEGO väldigt annorlunda ut med sina färdiga byggsatser där förlegade könsroller flitigt reproduceras. Projektet började med intervjuer av 17 barn i årskurs 3. De fick titta på bilder av LEGO Juniors samt ge sina synpunkter på färgpaletter hämtade från förpackningarna. Utifrån detta arbetade jag fram 3 förslag genom experiment med färg, illustrationer och fotografi.

Jessie Salomonsson, Inte längre tyst
jessie.salomonsson@hotmail.com
www.jessiesalomonsson.se

”Inte längre tyst” är en bok där jag samlat 30 berättelser om sexuella trakasserier som mina vänner har skrivit. Med denna bok vill jag låta dessa berättelser bli hörda, låta dem ta plats. Med boken vill jag också uppmuntra fler till att prata om sina erfarenheter, att inte längre vara tysta. Inspirationen till den färdiga formen har jag hämtat från demonstrationer och den direkthet som finns i de handgjorda demonstrationsplakaten. För att skapa bilder av citaten har jag därför använt analoga tekniker som linoleumtryck, potatistryck och schabloner. Mitt designprojekt har framförallt handlat om hur jag som designer förhåller mig till känsligt material.

Jakob Spenner, Designfabriken
jakobspenner@gmail.com
www.jakobspenner.com

Designfabriken är en designmarknad som hålls två gånger om året på Moriska paviljongen i Malmö. I våras fick jag frågan att rita om deras logotyp, eftersom de tidigare inte haft någon sammanhängande grafisk profil. En bit in i processen blev jag intresserad av att bredda det Designfabriken är. Det blev intressant att se hur jag genom design kunde skapa någonting som från början inte fanns där. Olika underavdelningar till Designfabriken växte fram. Det som ryms inom designfabriken kommer utöver marknaden att vara; workshops, pop-up butiker, en webbshop, samt ett café.

Isabella Svensson, Var är jag? En visualisering av sjukdomen demens
hej.isabellasvensson@gmail.com
www.isabellasvensson.se

I mitt designprojekt har jag undersökt hur jag med olika grafiska manér kan visualisera sjukdomen demens. Detta med målet att skapa lättillgängligt material till anhöriga och vårdare. Fokus har legat på att ge läsaren verktygen att sätta sig in i en person med demens värld, hur sjukdomen påverkar personen både fysiskt och psykiskt och hur olika symptom yttrar sig. Det som fått illustrera sjukdomen är situationer och fraser som vårdare och anhöriga känner igen, hur de drabbade upplever sin vardag och där vår upplevelsevärld skiljer sig åt.

Sigurdur R Thorstensen, Hydric Acid
www.sigrey.thorstensen@gmail.com

The Hydric Acid design project might look as if it is just about branding drinking water. The basic idea for the project is not to create a new brand but rather to look into how one might go about tweaking information visually. Water is always referred to by an obscure name, Hydric Acid. The branding has two opposite sides, the positive product side that promotes the drinking of Hydric Acid and the negative social movement side that promotes the harmful effects of it. The project is intended to be an ironic take on how information is presented and how it is twisted in order to serve an agenda.

Erik Wikberg, Bryggeriet
erik.wkbrg@gmail.com
www.wkbrg.com

Bryggeriet är föreningen som har hjälpt till att forma Malmö till en skateboardstad i världsklass. Med brinnande vilja att ge människor chansen att åka skateboard och uppleva allt skateboardvärlden har att erbjuda har Bryggeriet vuxit sig till att bli hjärtat i Malmös skateboardscen. Re-brandingen av Bryggeriet är ett försök att titta brett på branding och tillföra en vision av integritet på en marknad där satta visuella normer gäller. Slutprodukten blev en framtidsblickande grafisk profil för en förening med målet att aldrig sluta växa.

Marina Winberg, Visualisering av ett möte mellan två kulturer
marina_winberg@hotmail.com

Mitt designprojekt handlar om att designa förpackningar till livsmedel som härstammar från andra länder, men som har integrerats in i den svenska matkulturen. Jag vill undersöka hur man på förpackningar kan visualisera denna integration och möte mellan två kulturer. Jag vill lyfta fram att möten mellan olika kulturer både är spännande och berikande. Genom att visualisera detta möte så har jag designat förpackningar som både är intressanta att titta på och som mer korrekt representerar innehållet jämfört med dagens existerande förpackningar.

Alexander Zwolski, Socify – Social samhörighet på gymmet
alexander.zwolski@gmail.com

Svenskar lägger tiotals miljoner kronor årligen på gymkort som aldrig används och min teori är att det delvis handlar om motivationen. Specifikt välkomnande och omhändertagande som nybörjare känner. Min research resulterade i tydliga värdeord som community, gemenskap och social samhörighet. Min lösning är en mobil applikation vid namn Socify. Appen knyter samman medlemmarna till en bas för att sedan använda de anställda som ett komplement. Allt handlar om att vilja hjälpa varandra i ett slags socialt kluster där vänlighet och omtanke gentemot varandra skapar förmåner åt medlemmarna.

VISUELL KOMMUNIKATION, MALMÖ HÖGSKOLA
Treårigt kandidatprogram där studenterna tränas dels i analytisk förståelse av visuella uttrycksformer och dels i tekniska färdigheter för att kunna visualisera idéer, förmedla kunskap och värdera konsekvenser av olika visuella uttryck.

Emilie Beck Vestergaard, Kunstens tilgængelighed på TV
ebeckvestergaard@gmail.com

“Kunstnerens Lærling - Anders Morgenthaler besøger Randi & Katrine” er en del af en programserie til den danske tv-kanal DR K.Kunst er ikke kun tilegnet den kulturelle elite i samfundet, så tegneren og filminstruktøren Anders Morgenthaler besøger kunstnerne Randi & Katrine for at producere et kunstværk sammen med dem, og på den måde få indblik i deres kunstneriske arbejdsproces. Morgenthaler inddrager publikum i processen for at gøre kunst mere tilgængeligt.Jeg har produceret programmet i samarbejde med produktionsselskabet New Creations.

Gina Boström, The Black Cat
gina.bostrom@live.se

The Black Cat är en berättelse från 1843 skriven av Edgar Allan Poe. Den handlar om en man som älskar djur utav alla dess slag men som över en tid förändras och mördar både sin katt och sin fru.Detta är en adaption i serieform av den berättelsen, satt i ett modernare sammanhang. Serien är skapad i samband med ett examensarbete som fokuserar på adaption och multimodalitet. Den är till för att se om man kan göra historier mer attraktiva genom att presentera dem på ett mer visuellt sätt.

Joel Carlson, Det levande livlösa - En studie om stop motion jämfört med traditionellt filmskapande
carlsoncsjoel@gmail.com

Detta projekt undersöker skillnaderna mellan stop motion-animation och klassiskt filmskapande. Två filmer baseras på samma manus varav den ena är inspelad med traditionell filmteknik och den andra är stop motion-animerad. Filmen handlar om en man som i en mörk lägenhet börjar höra mystiska läten. Jag ville ta reda på om publikens uppfattning av huvudkaraktären skiljer sig i de två filmerna och därmed ta reda på hur ett livlöst objekt kan förmedla känslor och skapa identifikation hos sin publik.

Adela Clementsson, Ill Wicker - Twelve Me
adela.clem@gmail.com
073-718 14 48

Förr hade man djuren nere i byn under höst och vinter men på sommaren vallades de upp till fäbodarna där dom betade fritt och togs hand om av vallkullor. Det var ett s.k. kvinnoyrke och låten handlar om hur exponerat och isolerat det kunde vara. På samma sätt ville jag framhäva den förgångna kvinnodominerade folkkonsten. Videon är liksom låten en melankolisk hyllning till kvinnors roll i nordisk folkkultur.

Sofie Hillbom, Orättvisor skildrat i minimalistiska fotografier
sofie.hillbom@gmail.com

Det inträffar dagligen händelser som ingen ska behöva utstå. Flickor blir bortgifta till äldre män, kvinnor utnyttjas sexuellt och våldtäktsoffer blir straffade istället för att få rättslig hjälp. Till hjälp finns ett antal organisationer som jobbar för att förhindra detta och skapa medvetenhet hos andra människor. Organisationerna måste dock kämpa för att ta sig fram och nå ut genom mediebruset. Jag undersöker om ett minimalistiskt bildspråk kan få betraktaren att reagera på de svårkommunicerade problemen och på så vis öka medvetenheten.

Luna Fisker, The Love of Looking
luna@lunafisker.dk

Filmen The love of looking undersøger hvordan forskellige typer opleves i ellers samme rolle og omgivelser. Filmen udskifter karakterernes køn, etnicitet og seksualitet og leger med beskuerens forestilling og fordomme. Derudover gør kameraføringen seeren til på én gang vidne og medskyldig i ubehaget, der opstår når scopofilien gives frit spillerum.

Pernilla Kullner, Illustrerade konflikter i skolan

kullner.pernilla@hotmail.seKonflikter i skolan är ett problem som ständigt sker och det är viktigt att konflikthantering introduceras för barnen i en tidig ålder. Jag har undersökt vilka som är de fem mest förekommande konflikterna bland barn i förskolan och lågstadiet och därefter illustrerat dem. Illustrationerna skall fungera som ett underlag till diskussion mellan barnen och lärarna om konflikter som sker i skolmiljö. Utifrån diskussionen får sedan barnen själva illustrera hur de anser att en sådan konflikt skulle kunna lösas.

Jim Malmström, En Handfull Tecken
malmstromjim@gmail.com

Mitt examensarbete handlar om tecknets funktion i animerad film, och hur man kan översätta talad dialog till olika sorters tecken i ett tecknad medium. För att undersöka styrkor och svagheter i att enbart använda bilder och symboler har jag gjort en animerad version av en scen ur westernfilmen A Fistful of Dollars från 1964. Jag visade min video för tre personer som jag intervjuade för att ta reda på hur de tolkade videon, och huruvida den var lika lätt att förstå som originalet.

Sofia Nyman, När livets början blir till livets slut
nymansofia@hotmail.com

När ett litet barn dör, kanske redan innan det föds, skapar det en stor sorg hos föräldrarna. Men samhället och människorna i det förstår sällan vad det egentligen innebär. De anhöriga till föräldrarna är en oerhört viktig del i sorgearbetet efter ett förlorat barn. Men okunskap och rädsla leder ofta till missförstånd och att de istället tar avstånd. Med mina bilder vill jag förmedla föräldrarnas känslor och tankar till de anhöriga, i ett försök att ge insikt och skapa förståelse.

Anna Winér, Säljande bilder
www.anna.portfoliobox.se

Reklam och kommunikation kan vända och vrida på allt, till och med på dig. Men vill du verkligen att det ska vara så? Mitt arbete undersöker vad som utmärker bildspråket på nordiska bildbyråer och ger en mall för hur bilderna bör vara utformade. Bilder som förvränger vår uppfattning om kroppsideal och stereotyper är dock inget vi behöver mer av. Studien hjälper kreatörer att bli medvetna om mallen för att sedan kunna bryta mot den och skapa tilltalande kommunikation som visar upp en mer sanningsenlig bild av samhället.

Arlinda Grajqevci, Silentium (2016)
contact@arlindag.com

En kort skräckfilm om en pojke som kämpar mot sin besatthet av demoner och begår onda handlingar mot sin vilja. Genom filmens bilder gestalas en av pojkens onda handlingar. Silentium är gjord i syfte att undersöka vikten av filmljudets funktion och betydelse i skräckfilm för att skapa ett obehagligt känsloläge hos mottagare. Målgruppen för studien är människor i åldrar 18-35 år. Känsliga tittare varnas.

Fanny Hoberg, Jane Malmö
fannyH.92@hotmail.com

I den dokumentära genren, vars generella beskrivning är verklighetsskildring, förekommer det ofta att kvinnor exkluderas och/eller att representationerna av dem är vinklade på sätt som

förminskar dem. I mitt examensarbete har jag undersökt hur kvinnor porträtteras efter det s.k. ”male gaze” (den manliga blicken), samt hur en så objektiv representation som möjligt ser ut. Detta resulterade i två dokumentära porträtt av nätverket Jane Malmö. I utställningen kommer ni få se porträtteringen ur the male gaze.

ARKITEKTUR, VISUALISERING, KOMMUNIKATION, MALMÖ HÖGSKOLA
Treårigt kandidatprogram med fokus på att beskriva och visualisera byggd miljö. Studier i arkitektur utifrån arkitekturteori och urbansociologi varvas med praktiska gestaltningsuppdrag. Målet är att kunna kommunicera arkitektur så att fler än arkitekter ska kunna delta i samtal om vår gemensamma miljö.

Annie Brodin, Gränsöverskridande temporalitet – mellanrum som publik domän
annie.brodin@live.se, 076-141 63 63

Ett arbete som undersöker möjligheten för gränsöverskridande möten på gränsöverskridande platser i staden. Med utgångspunkt i de akuta behov som uppstod i samband med det senaste årets flyktingströmmar, undersöker arbetet hur tomma butiks/kontors/industrilokaler tillfälligt kan användas för boende och andra verksamheter relaterade till asylprocessen. Genom temporär användning som angreppssätt och en möjliggörande arkitektur som verktyg undersöker arbetet hur Malmö kan etablera publika domäner - platser där nya grupper inte bara kan mötas, utan också utbyta erfarenheter.

Louise Carlsson, Kajsa Markänger, Det vackra i det sorgsna – en minneskultur värd att bygga vidare på!
louisecarlsson1@gmail.com, 070-553 38 77
kajsa.lm@hotmail.com, 072-200 34 17

Ett kandidatarbete om minneskulturen och minnesplatsen för diskoteksbranden på Backaplan i Göteborg. Studien undersöker om minneskulturen och minneslokalen kan genom metoden cultural planning fungera som en drivkraft i Backaplans stadsomvandlingsprocess. Då minnesplatsen kan behöva flyttas i samband med omgestaltningen presenterar studien även alternativa placeringar av minnesplatsen som visar hur den kan integreras i ett framtida Backaplan.

Anna Bergman, Re-presentation – en undersökning av det säljande narrativet i byggd miljö
bergman.annahulda@gmail.com, 0707-984413
http://bergmanannahulda.wix.com/portfolio

Under utbildningen har jag introducerats till ämnen som berör allt från visuell kultur till gestaltningsprocesser inom urban utveckling. Trots ett processinriktat fokus har jag ändå producerat bilder som representerar ideala scenarion utan att ens fundera över varför eller hur. Jag har förblindats av mina egna ideal och vill nu avsluta mina studier med att ifrågasätta både mig själv och de professioner som kommunicerar ouppnåeliga ideal istället för hållbara processer. Detta genom en bildstudie som undersöker hur det säljande narrativet i urban utveckling förhåller sig till den byggda miljön som helhet.

Linn Kristine Kvammen, Plan, plass och formidling – en refleksjon rundt tradisjonelle og alternative formidlingsmetoder av kommunale byggeprosjekt
Linn_k_k_3@hotmail.com, 0047 45 8 06 39

Med utgangspunkt i Grimstad, en middels stor norsk kommune, har jeg i oppgaven «Plan, plass og formidling» undersøkt hvordan denne kommunen kommuniserer byggeprosjektene sine til byens medborgere. Gjennom de tre essayene «Den gjengitte virkeligheten», «Formidling eller forfalskning?» og «Fra venterom til byrom» reflekterer jeg rundt påstanden om at et økt fokus på relasjonen mellom kommunale planer og de fysiske plassene de er ment å eksistere i, kan være med på å øke medborgernes forståelse av kommende forandringer i det bygde miljøet.

Amy Carpenter och Sara Karlsson, Jag såg upp mot stjärnorna och undrade vilken jag var ifrån – en undersökning om relationen mellan barn med autismspektrumtillstånd och skolgårdsmiljön
amy.a.carpenter@hotmail.com, 070-522 01 52
Sara.m.karlsson@hotmail.se, 073-980 81 78

Detta kandidatarbete fokuserar på skolgårdar och barn med diagnosen autismspektrumtillstånd (AST). Med fokus på barnen undersöker vi diskussion om AST och skolgårdar. Hur kan miljön på en skolgård stötta barn med AST? Genom samtal med olika professioner har vi närmat oss ett svar. Vi har i detta arbete eftersträvat att alla barn, med eller utan diagnos, ska få möjligheten till rast, lek och en anpassad skolgård.

Jessica Roos och Isabelle Sorjonen, Från textbudskap till visuell kommunikation
Jessica-roos@live.se, 073-674 82 85
Isabelle.sorjonen@gmail.com, 076-147 53 40

I samarbete med Kristianstad kommun har vi tagit fram en visuell guide som kommunicerar kulturmiljövärden till de boende i villaområdet Borgmästerevägen i Vä. Då medborgarna förstår vilka restriktioner det finns på den byggda miljö som är deras hem underlättas bygglovsprocesser. Medborgarna kan även delta i samtal om bevarandelagstiftning. Plan- och bygglagen (PBL) innefattar juridiska bestämmelser om hur vi ska förhålla oss till kulturmiljövärden, d.v.s. arkitektoniska och miljöskapande värden som ett område eller byggnader har.

Sofie Dragstedt och Tobias Frööjd, En öde plats? En oprogrammerad plats funktioner för människor i staden
sofie_dragstedt@hotmail.com, 070-540 35 70
tobias.froojd@gmail.com, 073-996 18 39

I staden finns det platser som som brukaren själv formar och styr över men som kan verka ödsliga och övergivna. Bidrar dessa oprogrammerade platser med en viktig funktion, eller bör de gestaltas och på så vis programmeras? I detta arbete benämns dessa platser som oprogrammerade platser. Genom fältstudier av den oprogrammerade platsen “Stycket” undersöker vi platsens egenskaper, funktioner och atmosfärer. Utifrån det görs även en djupare analys av hur brukarna styr användningen av platsen.

Atle Heidarsson och Marcus Ljunggren, Tillfälligheternas spelplats
Atle Heidarsson 073-673 49 14
Marcus Ljunggren 076-209 35 99

Kan Hyllie attrahera fler personer än de som lockas av Hyllies konsumtionsfunktioner? Hyllies publika domän är svag. Vi undersöker hur man kan motarbeta svaga publika domäner med hjälp av temporär arkitektur. Vi undersöker om en temporär byggnad skulle kunna etablera möten som inte handlar om shopping. Hyllie är en ny stadsdel i Malmö med goda förbindelser till övriga Malmö och Köpenhamn. Detta ger området goda förutsättningar för att vara ett attraktivt nytt centrum i staden, men vi ser en problematik i området.

Caroline Axelblom & Andreas Olsson, En väg till taket
carolineaxelblom@gmail.com
andreas.olsson38@gmail.com

I framtida täta städer kommer det finnas outnyttjade rum, tak. I denna studie undersöker vi hur taken kan användas som gemensamma vistelseytor i framtida täta städer. Vi finner ett outnyttjat tak på parkeringshuset Petri i centrala Malmö. Dess tilldelade användning gör att den inte kan användas som en friyta. Vi tittar på hur det kan göras tillgängligt och publikt i syftet att skapa en diskussion kring hur vi kan göra fler outnyttjade tak tillgängliga, öppna för alla att ta i anspråk.

Paula Fredh, En gemensam plats som gemensam nämnare
paula@fredh.se, 073-408 46 46

Överallt kan man läsa om hur olika kommuner arbetar för en hållbar utveckling. Sopsortering, miljövänliga materialval och klimatsmart livsföring har varit centrala beståndsdelar i både miljöpolitiken och diskussionen kring hållbart samhälle. Men vad är den byggda miljön utan den sociala aspekten? Jag har i mitt arbete valt att fokusera på hur man kan arbeta för en bättre social hållbar utveckling i Arlöv. Arbetet syftar till att belysa ungdomars situation i Arlöv, och att lyfta in detta perspektiv i befintliga planer rörande en utveckling av orten.

Astrid Stenbeck, Berättelser från köket
astrid.stenbeck@live.se, 070-354 93 70

I arbetet har jag undersökt rum som kodade. Rum är alltid skapade av mänsklig hand och bär därför med sig tidens normer och tankar. Genom studien exemplifieras hur olika kroppar har tillträde till olika rum, på olika tider på dygnet och utför i rummet skilda aktiviteter. Studien tar sin utgångspunkt i köket och matlagning från början av 1900-talet till idag och tar stöd från skönlitteratur, tidskrifter, reklam och kokböcker. Skildringen syftar till att förstå hur skilda kroppar och roller förhåller sig till den byggda miljön.

Johan Nordström och Wide Persson, Mellanrum – en rumslig resurs för det oförutsägbara
johanvarjedag@gmail.com, 076-176 79 08
wide.persson@gmail.com, 073-417 09 25

I staden finns platser som är mer eller mindre otydliga. Ytor som blivit över i planeringen eller som inte längre fyller någon tydlig funktion. Mellanrum i stadsväven som står i väntan på att bebyggas. Detta kandidatarbete är en dokumentation av en sådan plats i Malmö som kallas Citadellsfogen. Vad finns gömt i detta mellanrum? Vilka möjligheter finns? Vad kan vi lära oss från dess otydlighet?

Erika Klang och Thea Otilia Grenabo, Den saknade länken – en studie av arkitekturpraktiken och behovet av en ny yrkesroll
thea.grenabo@gmail.com, 072-5456870
erika.klang@hotmail.com, 073-0436369

Vi står just nu vid ett skifte i arkitekturpraktiken där erkända arkitekter och planerare efterfrågar en bredare grund bakom gestaltningen av vår byggda miljö. Vi har studerat hur korsningar och kunskapsutbyten mellan olika professioner fungerar i praktiken, vilka fallgropar som finns och vad det kan bidra med i en planeringsprocess. Slutligen resonerar vi kring utfallet av studien, huruvida det behövs en ny yrkesroll som kan fungera som medlare mellan professionerna, både internt och externt.

Haidar Almadani, Gränsbrytande platser
haidar@toigye.com, 076-297 79 98

Som barn gick jag i Johannesskolan i Malmö. I högstadiet spenderade vi rasterna ute bakom skolgården men fortfarande inom skolans territorium. Där hängde vi på rasterna, vi rökte och hittade på annat bus. Vid några enstaka tillfällen blev det bråk, man blev slagen och ville inte gå till skolan dagen efter. Skolan kändes inte som en trygg plats att vara på. Jag hade önskat att en vuxen personal hade tittat förbi och stoppat bråket. Vårterminen 2015 jobbade jag på Höjaskolan i Malmö. När barnen är i skolan ska de känna sig trygga och att skolan betraktas som en stor pedagogisk verksamhet (skolverket, 2012). Under dessa timmar är det skolan som ansvarar för elevernas trygghet och omsorg. Det som pågår i skolan ska därför närvara under vuxnas kontroll för att eleverna ska kunna känna sig trygga.

Felicia Wilén, Rosens röda matta – vad kan en byggprocess och en plats producera?
felicia.wilen@gmail.com

Min text och mitt kandidatarbete utgår från tesen att kvinnor inte har samma rättigheter, möjligheter och makt som män och att den byggda miljön är en faktor som påverkar detta. Syftet med arbetet är att utforska vad byggd miljö kan spela för roll i strävan efter ett jämställt samhälle. Texten kommer därför att utforska feministiska teorier om arkitektur och byggd miljö och studera en plats som påstår sig vara jämställd.

INDUSTRIDESIGN, LTH
Treårigt kandidatprogram respektive femårigt mastersprogram med bred syn på industridesign. Konstnärlig, teknisk och teoretisk utbildning med fokus på projektarbeten där kunskaper från alla områden vävs samman.

Frida Abrahamsson och Maria Kristensson, U Expressed
fridaabrahamssons@gmail.com, 073-202 03 32
annamariakristensson@gmail.com, 070-930 10 01

Livet på musikfestivaler kan vara både fantastiskt och miserabelt. En avgörande aspekt är vädret. Med begränsad packning är en jacka som kan användas i skiftande nordisk sommarväder nödvändig. Genom att gömma funktioner i ett modeplagg kan även den mest fåfänga festivalisten vara väl utrustad. Det slutgiltliga konceptet är en jacka med justerbara och ventilerande paljetter. Inspirerad av påfågeln och dess attityd blir användningen av den praktiska och trendiga unisexjackan en show i sig.

Edwin Modin och Sebastian Wicksell, Papason
modin.edwin@gmail.com, 0703-336546
s@wxl.se, 0729-776464

Målet med vårt kandidatprojekt var att utveckla en produkt som skulle framkalla känslan av tillfredsställelse genom att skapa något. Projektet resulterade i ett anpassningsbart högtalar-byggkit som användaren monterar ihop med enkla verktyg. Det unika med detta byggkit är att användaren får en produkt som är jämförbar i design och kvalitet med high-end märken på marknaden idag. Detta koncept syftar till att skapa en närmre relation och större förståelse till produkten eftersom konsumenten är med i design och tillverkningsprocessen.

Gunnar Nygren & Sara Asserlind, Gusa
gunnar.nygren.jr@gmail.com
sara.asserlind@hotmail.com

GUSA-projektet är ett samarbete med det vietnamesiska möbelföretaget UMA. Uppgiften var att tillverka möbler för den växande medelklassen i Sydostasien. Genom att tillbringa fyra veckor i Vietnam gjorde vi en analys av det vietnamesiska hemmet. Vi tog därefter fram en kollektion som erbjuder maximal funktion i relation till utrymme. Kollektionen består av en uppfällbar säng, ett klappbord, en hopfällbar pall och en rumsavdelare. Kollektionen är avsedd för produktion i Vietnam.

Evastina Pauly , Essential
evastina@paulydesign.se
paulydesign.se 070-336 34 39

Hur minimalistisk kan en stol vara utan att den slutar vara en stol? Idén kom från grundtanken att minimalism är bra för miljön då det kan minska användningen av jordens resurser. Men vad är motiveringen att tillverka produkten från första början? Behöver produkten se ut som den alltid gjort? Till mitt kandidatarbete undersökte jag definitionen av minimalism och definitionen av en stol. Slutresultatet blev en serie minimalistiska stolar som var och en uppfyller olika funktioner av en stol.

Sandra Laksjö Svensson, Pendla
ide13ssv@student.lu.se
www.sandra-laksjo-svensson.com 073-7851550

Stockholmsbilisten tillbringade totalt 17 arbetsdagar i bilköer under år 2015 vilket är ett problem som en elbil inte kan lösa. Att åka tåg är ett alternativ till bilen men anses av många vara tidskrävande på grund av byten och dåliga bussförbindelser till stationen. Genom att använda sparkcykeln Pendla till tåget blir du mer flexibel eftersom den är vikbar och då gratis att ta med på Skånetrafikens alla medel. Produkten är menad för en vuxen pendlare som gör allt för att spara tid.

Johan Krantz och Harald Sundberg, Lifehouse
krantz86@gmail.com, 073-329 52 89
harald.pes@gmail.com, 070-714 11 75 

Utgångspunkten för projektet var att ta sig an problematiken kring tvångsförflyttning efter naturkatastrofer. Vi valde att fokusera på vad individen kan göra för att förebygga och minimera risk kopplat till jordbävningar. Resultatet blev en ryggsäck som tillgodoser behov vid en evakuering av hemmet. Tanken är att ryggsäcken finns i hemmet redan innan en jordbävning inträffar för att ge individen handlingskraft och avlasta trycket på hjälporganisationer.

Diane Assiri, Connect
diane_assiri91@hotmail.com 076-220 23 46

CONNECT is an interactive meeting point were people as strangers, lovers or friends have the chance to interact with each other. By simply using eye contact as an interaction, a lot of chemical and physical reactions take places in our bodies while looking into someone else’s eyes. I wanted to catch that moment and display how much of an impact we can do to each other by doing small gestures.

Thomas Müller, Kanton
info@thomasjmueller.de
www.thomasjmueller.de 073-847 85 48

Analog framkallning, nu enkelt. En smart lösning för att framkalla fotografisk film i färg- och svartvit. Kräver inget mörkrum och stödjer både 35 samt 120mm film. Pålitlig och exakt uppvärmning av fotovätskor kombinerat med automatiserad omrörning gör det enkelt att framkalla hemma. En framtidssäker metod för analog framkallning.

Viktor Rhodin, Soothe
viktor.rhodin.92@gmail.com 070-6054328

Stress och sömnsvårigheter är växande problem samtidigt som digitala produkter tar större plats i våra liv. Soothe kombinerar lugnande ljud med visuell stimulans genom analoga tekniker för att skapa en avslappnande atmosfär.

Olivier Brückner, Väva
mail@olivier-brueckner.de
http://olivier-brueckner.de 073-847 85 35

Väva är en säng som är utvecklad för dagens samhälle där människor flyttar allt oftare. Utan att använda verktyg, kan sängen enkelt sättas ihop, monteras ned och flyttas till nästa plats. Banden håller ihop sängen samtidigt som de bildar en yta för madrassen att ligga på. Trots att den är fällbar, är det fortfarande en fullgod säng som alla kan relatera till. En möbel som flyttar med dig och upplever samma resa. En möbel som får dig att känna dig som hemma. Överallt.

Sofie Håwi, 100%
sofiehawi.wix.com/portfolio
sofiehawi@gmail.com
, 076-793 00 74 

60 % av Sveriges ungdomar i åldrarna 18-25 är oroliga över att inte lyckas i livet. 72 % upplever att det finns ett ideal. 89 % av kvinnorna känner stress och oro över att leva upp till idealet. Detta projekt har utforskat prestationsångest som kan uppstå i vardagliga livet. Objekten uttrycker och symboliserar tre delar av prestationsångest: förväntningar, ideal och feedback.    

Siri Andrén Åsa Pålsson, Klyka
sirifelicia@gmail.com
, 070-712 97 87
asa.palsson@hotmail.com
, 073-835 43 50
Många människor väljer att resa jorden runt för att upptäcka vacker natur, när den ofta går att finna precis runt hörnet. Målet med det här projektet var att skapa en produkt som uppmanar människor att i stället avnjuta den skandinaviska naturen. Användaren tillgodoses med ett nytt sätt att sova i naturen och dessutom med miljövänliga textiler och en reducerad mängd material. Produkten tillåter användaren att komma närmre naturen, men samtidigt vara skyddad från väder och vind.

PRODUKTDESIGN, MALMÖ HÖGSKOLA
Produktdesignprogrammet är en bred och grundläggande treårig designutbildning som fokuserar på utformning och utveckling av produkter. Stor vikt läggs vid kunskap om material ur olika perspektiv.

Olof Reimegård. M.A.V.E.U - Mars Audio Visual Enhancement Unit
olof@reimegard.se 070-741 21 32

M.A.V.E.U är ett framtidskoncept skapat för det första bemannade Marsuppdraget. När de första människorna ger sig av mot Mars blir jorden mer frånvarande än någonsin, studier förutspår att bristen på kontakt med de ljud och ljus vi förknippar med vardag på jorden kan skapa psykisk ohälsa. M.A.V.E.U är en personlig ljud och ljusenhet i tre delar som simulerar audiovisuella stimuli från jorden för ökat välmående hos människor som bor och arbetar på Mars.

Luciano Masetti. Above-Below
l_masetti@hotmail.com 073-583 74 54

Above-Below är en anpassningsbar möbel för hemmakontorsarbete, som gör det möjligt att separera arbetslivet från privatlivet. Möbeln går enkelt och snabbt att förvandla från matbord till skrivbord och vice versa, utan att behöva flytta på sina jobbrelaterade saker. Produkten erbjuder användaren en två avskilda användningsområden som genom en välutvecklad konstruktion gör att de inte påverkar varandra. Varje funktion och detalj i möbeln är specifikt designad för att tillmötesgå målgruppens krav och behov.

Gina Wiklund. H2O Light
Ginaw@live.se , 070-475 60 09

H20 LIGHT är resultatet av ett undersökande projekt där målet var att göra en lampa som skapar tankar kring energiförbrukning för belysning samtidigt som den ger en inblick i samspelet mellan material, konstruktion, funktion och form. H2O LIGHT är en saltvattensdriven lampa som är i tillverkad i materialen kork och glas. Det finns en tydlig transparens i lampans formgivning och konstruktion som gör att det är lätt att förstå hur den fungerar, är uppbyggd och hur den kan plockas isär för återvinning.

Simon Martinsson Urban outdoor 2.0
tillmartinsson@gmail.com
www.simonmartinsson.se
, 073-404 88 96
I samarbete med ryggsäcks- och väskföretaget Sandqvist har jag designat en ryggsäck där urban stil möter friluftsfunktionalitet. Ryggsäcken är utvecklad för att underlätta vardagen i en stadsmiljö, när man exempelvis rör sig mellan hemmet – arbetet – matbutiken – skolan. Under hela designprocessen har användaren varit i centrum för att utforma en ryggsäck som uppfyller deras vardagliga behov. Funktioner som vanligtvis ses på friluftsprodukter har omformats för att passa in i en urban stadsmiljö.

Stina Henriksson, Byk
stinahenrixon@hotmail.com, 070-304 50 06

Vi sliter och slänger kläder i hög takt. Vi köper nytt hellre än att vårda. Ett antagande är att vi skulle vara mer motiverade att ta hand våra kläder om vi värdesatte dem högre. Det finns ett behov att lyfta fram tekniken att vårda kläder, och Byk underlättar handtvätt. Plaggen tvättas och sköljs i påsen, och läggs sedan mellan lagren av absorberande microfiber på påsens utsida. Med korkrullen pressas överskottsvatten ut och påskyndar torkningen. Rullen kan användas som hängare vid torkning.

Lisa Emanuelsson, Rädda liftvärden
l.emanuelsson@gmail.com, 073-392 25 25

Projektet handlar om att förbättra arbetsmiljön för liftvärdar i Svenska fjällen med fokus på ljudvolymen. Trots att många av liftvärdar upplever ljudvolymen som störande är det bara en av 90 tillfrågade som använder hörselskydd idag. Utan att störa liftvärdens arbete, både avseende rörelseförmåga och möjlighet till att kommunicera med kollegor och gäster ska produkten bidra till en bättre arbetsmiljö. Resultatet är en mössa som förstärker människors röster samtidigt som den dämpar buller.

Anna Sharifi, HANDY
annasharifi@gmail.com, 073-448 48 22

Handy är en förpackning för 150 st. engångshandskar. Syftet är att minska det resursslöseri som uppstår när handskar kastas oanvända. Idag har handskarna en tendens att fastna i varandra i förpackningen, vilket innebär att fler handskar kommer ut ur förpackningen och riskerar att kontamineras eller hamna på golvet. Handy fångar upp dessa medföljande handskar och erbjuder utrymme att skaka loss handskarna från varandra. Detta innebär att alla handskar som tillverkas kan användas innan de kastas.

Rebecka Alsterlind, NOMAD - Home is where your sofa is
rebecka.alsterlind@gmail.com, 076-610 73 74

Unga vuxna i åldern 20-30 år flyttar idag nästan vartannat år. Soffan är en av de tyngsta möblerna vi har i våra hem och kan göra flyttprocessen svår och besvärlig. Nomad är en soffa anpassad för att underlätta denna process med fokus på framkomlighet i trapphus och dörröppningar. Utan lösa skruvar och beslag kan den enkelt monteras ned till ett platt format och med ett skjutbart fotstöd kan soffan även möbleras och anpassas utefter bostäders förutsättningar och proportioner.

ARKITEKTSKOLAN, LTH

Johan Talje, Förhöjda havsnivåer - Att se vattnet som en arkitektonisk tillgång
johan.talje@wingardhs.se

Malmö Stad räknar med att havsnivån vid extrema flödenår 2100 kan nå +3m. över medelvattennivån och man har därför satt detta som den gräns ovanför vilken man idag får bygga i staden. Större delen av Nyhamnens kajområde ligger på omkring +2 m.Arbetet syftar till att ge en ökad förståelse för hur höjda havsnivåer kan hanteras vid utveckling och planering av urbana miljöer. Kan man designa och planera med vatten som ett positivt närvarande element och betrakta det som en möjlighet och kvalitet?

Beatrice Eckord och Lukas Malm, Djuren i Arkitekturen
- En stadsbondgård i Malmöbeatrice.eckord@gmail.com, 073-032 43 09
malm.lukas@gmail.com, 073-387 54 71

I vårt examensarbete vill vi undersöka hur vi med arkitekturens hjälp kan skapa platser som gör det möjligt för människor och djur att samexistera i en modern, urban kontext. Vi är intresserade av vad de domesticerade djurens närvaro kan betyda för människor som bor i staden, samt hur djur historiskt har påverkat arkitektur och städer. Genom att presentera en vision för ett vardagligt möte mellan djur och människor i Malmö vill vi väcka tankar om vad staden skulle kunna vara.

Form/Design Center är en dynamisk och välbesökt mötesplats för form, design och arkitektur. Här hittar du mycket av det bästa och senaste inom svensk design. Årligen visas ett tjugotal utställningar om industridesign, konsthantverk, möbel- och textildesign, arkitektur och stadsutveckling, mode, grafisk formgivning och illustration. Form/Design Center arrangerar även föreläsningar och debatter och är en arena för möten och utbyten mellan formgivare, allmänhet, forskning och näringsliv.