Diskrimineringsombudsmannen

Vabbande pappa får 15 000 efter kommentarer på Facebook

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 09:38 CEST

När en pappa var hemma för att ta hand om sina barn skrev hans arbetsledare kränkande kommentarer om det på Facebook. Nu har DO och Bring Citymail ingått en förlikning som ger mannen 15 000 kronor.

En man i Nynäshamn har anmält till DO att hans arbetsledare skrev nedsättande kommentarer på Facebook om hans frånvaro när han var hemma för att ta hand om sina barn.

DO har utrett mannens anmälan och gör bedömningen att arbetsgivaren har utsatt honom för trakasserier som har samband med föräldraledighet. Bring Citymail medger att arbetsledarens kommentarer var olämpliga, men anser inte att de utgör trakasserier i lagens mening.

DO har beslutat att stämma Bring Citymail i domstol för missgynnande i samband med föräldraledighet, men har först erbjudit företaget att ingå en förlikning.

Det här är första gången som DO har tagit ställning i ett föräldraledighetsärende där missgynnandet består i att anmälaren utsatts för trakasserier.

– ­Enligt lagen ska arbetsgivare underlätta för föräldrar att kombinera förvärvsarbete och familjeliv. Ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt att pappor uppmuntras att ta sin del av ansvaret för barnen, säger DO:s jurist Annika Höög.

Parterna har nu ingått en förlikning som ger mannen 15 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.