Vägverket

Vackra vägars pris 2004

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 11:54 CEST

Kvaliteten på de 15 projekten som nominerats till Vackra vägars pris 2004 är högre än på många år. Juryn – Vägverkets nationella råd för miljö och skönhet – har ett stimulerande och svår uppgift när de ska utse årets pristagare.

- Det är spännande att se vilken bredd förslagen speglar. Hur vägmiljöerna är utformade påverkar trafikanternas beteenden och attityder. Det är vardagsmiljöer vi vistas i dagligen och när vi lyckas åstadkomma god vägarkitektur, dvs. en klok förening av funktion och skönhet, kan de dessutom bli viktiga delar i en orts eller bygds identitet”, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Vägverkets nationella råd för miljö och skönhet har under jury arbetet besökt och analyserat de sex förslag som bedömts som mest intressanta:

Knislinge i Skåne där en genomfartsväg byggts om till en skala som passar staden.

Härlöv som är en nybyggd trafikplats på gränsen mellan ”vattenriket” kring Kristianstad och stenriket i norra Skåne.

Gårda i Göteborg har breddats från 2 filer till 3 med nya på- och avfarter och är en del av Göteborgsöverenskommelsen.

Skvallertorget i Norrköping, där 14 000 fordon per dygn numera samsas med fotgängare och cyklister, utan en mängd skyltar och trafikljus.

Mårtensdal i anslutning till Hammarby sjöstad i Stockholm är en trafiklösning under och bredvid tvärbanans spår.

Kattilakoski är en rastplats belägen vid polcirkeln som sedan länge har använts som en spontan rastplats.

Pristagarna kommer att offentliggöras vid Vägarkitekturseminariet i Stockholm den 4 november 2004.

Ytterligare information lämnas av:
Chefsarkitekt Torbjörn Suneson, Vägverkets huvudkontor, Borlänge, tel 0243 – 758 46

Huvudkontoret
Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge
Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25
E-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66
Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85
E-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38
Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85
E-post: thomas.andersson@vv.se