LRF i Västra Sverige

Vad är det för mat som kommuner och landsting serverar?

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 23:27 CET

De människor som är hänvisade till den mat som det offentliga serverar har svårt att ställa kvalitetskrav. Allt för många kommuner och landsting handlar det som är billigast. Hur maten producerades struntas ofta i.

 

Antibiotikaresistens blir allt vanligare. Men att vara resistent mot antibiotika kan bli livshotande. I Sverige har människor dött av bakterier som står emot antibiotika och ingen annan behandling har hjälpt.

 

Mycket av den mat som importeras till Sverige kommer från djur, gris, nöt och kyckling, som regelmässigt har behandlats med antibiotika för att växa fortare. Miljön för djuren är ofta undermålig men i stället för att förbättra den ges antibiotika i stället. Rent ut sagt hanteras antibiotika inte som den verkningsfulla medicin den ursprungligen var. Man behöver inte gå långt från Sveriges gränser där antibiotika kan handlas utan recept i affären.

 

I Sverige är det sedan 1986 förbjudet att ge antibiotika i förebyggande syfte eller för att djuren skall växa snabbare. Bland annat svenska EU-parlamentariker har stridit för att höja kraven på hur antibiotika får användas. Även om mer återstår har EU kommit en bra bit på väg, i vart fall om regelverket följs. I princip är tillväxtantibiotika förbjudet inom EU.

 

Billig mat förutsätter billig produktion. Men den slarviga och nonchalanta användningen av antibiotika måste stävjas. Ansvar måste tas i alla led och länder. Därför måste den offentliga sektorn ta ansvar för den mat som de serverar. Många av de människor som är beroende av den offentliga maten är i sig sköra.

 

Det går att ställa krav vid offentlig upphandling. Men att verkligen göra det är en annan sak. Om man vet var maten kommer ifrån ger det en bra indikation på hur produktionen gått till. Som upphandlare finns miljöstyrningsrådets kriterier att utgå ifrån. De utvecklas kontinuerligt. Men det är inte bara att göra en upphandling som ställer krav. Uppföljningen är minst lika viktig. Hur kontrollerar t ex grossisterna vad som köps in?

 

Ett sätt att förhindra att multiresistenta bakterier som är ett dödligt hot är ta kontroll över varifrån maten kommer. Alla vi som äter måltider som det offentliga serverar måste ställa krav. Och äter vi inte mat lagad i offentliga kök har vi i regel anhöriga som gör det. Ställer vi  inte krav gör ingen annan det.

 

Förresten var kommer maten ifrån som serveras i riksdagshuset?

 

Birgit Jönsson

Företagsutvecklare LRF Västra Sverige

Bifogade filer

Word-dokument