Yay! Brand and Design Agency AB

Vad är egentligen bäst ur miljösynpunkt? Kan man bestämma det?

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 17:00 CEST

Handelskammaren Mittsverige bjuder återigen in till en högaktuell konferens, som belyser problem och möjligheter inom framtidens energiförsörjning och energifrågans betydelse för utveckling och tillväxt. I två dagar delar föreläsare, företagsledare, politiker och andra beslutsfattare med sig av sina kunskaper om klimat- och energistrategier, energiproduktion, transportlösningar, nya fordonstekniker, biobränslen och mycket annat med miljön i fokus.

Det pågår ständigt olika debatter om miljöfrågor, koldioxid och olika biobränslens vara eller icke vara. Argument kastas mot argument och det kan vara svårt att veta vilken sida man ska hålla på. Vad är egentligen bäst ur miljösynpunkt? Hur bör vi bete oss för att lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt? Vad säger den pågående klimatforskningen? Är det viktigt att vi snabbt minskar utsläppen av koldioxid och vilken energiförsörjning är i så fall bäst? Är kärnkraft eller vindkraft en del av lösningen på dagens klimatproblem? Hur ser då forskningen ut? Och om vi ser exempelvis biltransporter som en av de stora miljöbovarna, hur ser framtidens miljöbilar ut?

Kom och lär dig mer och bilda dig en egen uppfattning!
Vid årets Energi- och klimatforum hör du inte bara meteorologen Pär Holmgren berätta om snabbheten i klimatförändringen. Talarlistan rymmer skilda personligheter som gjort sig kända för sina spetskunskaper, i och utanför Sverige. Här hittar KVA-professorerna Harry Frank och Sven Kullander, Landshövding Bo Källstrand (f d Svensk energis vd), miljöcheferna Liis Boman från Toyota och Mårten Blomroos från VW group, överingenjör Jorma Aurela från Arbets- och näringsministeriet i Finland, Annika Lundius från Svenskt näringsliv, fotograf Mattias Klum, politisk journalist Elisabet Höglund och många fler. Moderator för dagarna är Kristin Kaspersen.

Energi- och klimatforum arrangeras i Härnösand av Handelskammaren Mittsverige. Syftet är att sprida saklig information och ta upp aktuella frågor och forskningsresultat inom området energi- och klimatfrågor. Den internationella konferensen är årligt återkommande och förutom en rad goda talare finns utrymme för såväl debatter och nätverksbyggande som utställningar inom- och utomhus.

Press och media är varmt välkomna, ackreditering via vår webbplats.

Vad: Energi- och klimatforum 2008, i Härnösand.
När: 16-17 oktober. Se bifogat program.
Var: Härnösands Teater, stora scenen.

Mer information: Läs mer på www.energiklimat.se eller kontakta:

Bengt-Ove Högström, Handelskammaren MittSverige via e-post bengt-ove@energiklimat.se eller telefon 070 332 26 62

Kikki Högberg, via e post kikki@energiklimat.se eller telefon 070 370 52 61.