Springlife

Vad är egentligen delaktighet, VEM sätter ramarna för den och HUR sätts de?

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 09:02 CEST

Känslan av att få vara delaktig är avgörande för att skapa en framgångsrik arbetsgrupp och därigenom en organisation som är engagerad, motiverad och resultatinriktad – det vet vi alla. Men att vara delaktig blandas ofta ihop med att få bestämma. Vad är det som avgör vad som går och inte går att påverka i en organisation?

Som ledare är det upp till dig att tydliggöra hur besluts- och delaktighetsprocessen ser ut i just er organisation. HUR, när och i vilken utsträckning kan dina medarbetare vara delaktiga? Delaktighet är inte något statiskt tillstånd utan skulle snarare beskrivas som en process där det förväntas delaktighet av medarbetarna i olika delar av processen på vägen mot målet.

Leder du en mindre organisation kanske medarbetarnas möjlighet att påverka och vara delaktiga i både VAD ni ska göra och HUR ni ska göra det är mycket stor (kanske till och med ett krav…). Om du däremot är ledare i en global organisation eller en större organisation där de övergripande besluten gällande VAD som ska göras ofta redan är fattade, handlar det om HUR du åskådliggör för medarbetarna på vilket sätt man kan vara delaktig i andra delar av processen. Här ligger fokus och utrymme framförallt i HUR-delen av delaktighetsprocessen, i HUR ni tillsammans skapar bästa vägen för att nå och överträffa målen.

Mindre än 10 % av organisationers strategier formulerade världen över implementeras och exekveras på ett framgångsrikt sätt.* Är du en av de som lyckas med det?

Lyckas du som ledare tydliggöra besluts- och delaktighetsprocessen på ett sätt där varje individ ser sin del, inser sin vikt och förstår och uppskattar sin delaktighet då har du lyckats skapa mycket goda förutsättningar för att ni ska lyckas med att exekvera era strategier och nå era mål!

Med Springlife Online (SOL) får du verktygen att sätta ramarna för er delaktighetsprocess, VAD och HUR på organisations-, grupp- och individnivå.  


HUR mycket skulle en optimalt fungerande delaktighet, där alla medarbetare i din organisation vet HUR de kan vara delaktiga och därmed HUR ni ska nå målen, påverka sista raden i bokslutet?


* Undersökning publicerad i tidskriften FORTUNE


Om Springlife

Springlife AB was founded in 1998.  After decades of scientific research and real-world applications, the Company has developed and fine-tuned a unique and scientifically proven software that helps companies successfully execute their strategies and achieve real sustainable results and behavioural change.

Based on more than 20 years of research and an extensive reference database (>800.000 individuals). Springlife is one of a kind when it comes to analysing present situations, future prediction and linking them to financial results.

The Company is solving one of the biggest problems companies face today; unsuccessful strategy execution.

Springlife´s revolutionary strategy execution software is called Springlife Online (“SOL”).

With SOL, Springlife helps companies achieve real sustainable financial results

and behavioural change by accelerating their strategic execution. To complement its product, the company also provides consultancy services.

With SOL, the client is able to be successful in his strategy execution. By identifying and breaking down the top KPI’s (Key Performance Indicators) into lead measures and seeing how they can be executed, the client is able to securely execute his strategy in a much faster way!

SOL is created to be used by the whole organization. By making all of the organization aware of the company strategy, clear lead measures, where they are going and why and how to do it, SOL keeps the team highly motivated and accountable for the execution of strategy.

Springlife Online is Springlife‘s strategy execution software. It can scientifically measure a groups behaviour, its behavioural change and its performance. It also identifies the most effective means to reach the target goals within an organisation.


Springlifes vision: ”Att skapa framgångsrika beteenden och ökat ekonomiskt värde i alla organisationer.”