UP Media

Vad är en bok? Vad är en författare?

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:11 CET

Debatt

 

Vad är en bok? Litteratur eller enbart en kommersiell produkt? Och när blev en författare ett varumärke?

 

 

Vad är en författare? Någon som skriver böcker eller någon som lever på att skriva böcker? Ett varumärke? Det finns många författare i Sverige. Enligt Jan Guillou för många. Ett par siffror. Författarcentrum Syd har 350 medlemmar. Sveriges Författarförbund har 2670 medlemmar. Av de senare är det enligt uppgift 2-3 % som kan leva på sitt skrivande. De andra får livnära sig på annat sätt. Till detta kan läggas att kravet för medlemskap hos båda är två publicerade böcker.

 

Att skriva en bok är relativt enkelt. Att trycka den likaså. Många författare får nämligen göra just det. Trycka sina egna böcker och ge ut på eget förlag. Dessa författare anses nämligen inte som kommersiellt intressanta av de etablerade förlagen. De blir med andra ord refuserade. Vad göra? Ge upp eller ge ut? Glädjande många väljer att ge ut trots allt. Här har Print-On-Demand-tekniken blivit en utväg. 

 

En författare som kommer med en ny bok måste synas, måste nå ut! I förordet till romanen Röda rummet citerar August Strindberg Voltaire som säger att inget är värre än att hängas i tysthet! Detta gäller i högsta grad de icke kända författarna. De behöver mest av alla nå ut – men de når inte ut! Deras möjlighet att få genomslag i media, att recenseras på dagstidningarnas kultursidor, att höras i radions kulturprogram eller synas i TV är minimal. Oavsett den litterära kvaliteten.

 

Ett intressant nutida fenomen är trenden med kändisar av olika valörer som skriver böcker. Här är bilden en annan. Nu står såväl förlag som media på tårna, ivriga att haka på. Är man känd men ny som författare – med eller utan spökskrivare - syns man överallt. På tidningarnas kultursidor, i radio, på TV. Oavsett den litterära kvaliteten. Då återkommer vi till frågan. Är en bok litteratur eller enbart en kommersiell produkt?

 

Vad är den seriösa pressens roll? Att spegla populärpressens kändisfixering? Vem ska egentligen få synas på kultursidorna? En okänd albansk poet? Nobelpristagare? Kändisar? Medlemmar ur Sveriges Författarförbund och FC Syd?

 

Jag anser att de seriösa dagstidningarna precis som Sveriges Radio och Television bör ta ett större kulturellt ansvar och tydligt flytta fokus från kändisvärlden. Man bör också i litteraturens och bildningens tjänst frekvent göra nedslag i alla dessa författarskap som finns men som inte kommer igenom mediebruset! Låt de okända komma in! Kanske kan boken åter bli litteratur och inte enbart en kommersiell produkt! Och kanske kan en författare åter bli en person som skriver böcker och inte ett varumärke!

 

 

 

 

Ulf Persson

Medlem i FC Syd och Sveriges Författarförbund

 

 

Ulf Persson

UP Media

www.upmedia.info