Vägverket

Vad är en miljöbil?

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 08:43 CEST

Vad är en miljöbil?
En miljöbil ska vara ren, energieffektiv samt ha låga utsläpp av koldioxid. Dessutom måste den vara rimligt säker. Detta är den definition av miljöbil som Vägverket har föreslagit, på uppdrag av regeringen. Av de bilar som staten köper ska minst 25 procent vara miljöbilar.

I uppdraget ingår att:

den bör omfatta bilar som drivs med alternativa bränslen eller el eller som är extremt bränslesnåla
bilarna ska ha bra avgasegenskaper
den bör ansluta till de definitioner som används hos andra organ som aktivt arbetar med miljöbilsinköp enligt denna inriktning
de särskilda krav som myndigheternas verksamhet ställer på de bilar som används ska beaktas
säkerhetsaspekten och tillgången till alternativa drivmedel i olika delar av landet ska beaktas
fördelningen av inköp av bilar mellan olika myndigheter ska redovisas
identifiera myndigheter med större bilinköp som på grund av särskilda krav kan få problem med att uppfylla kommande krav på minst 25 procent miljöbilar.
Vägverket föreslår följande krav på en miljöbil:

Energi- användning Koldioxid-utsläpp Avgas-utsläpp Trafik- säkerhet
Bil med mindre utrymmesbehov 68 kWh/100km 120 g/km Euro IV (2005) samt