Tactile Rugged Computers AB

Vad är en robust, tålig eller ruggad dator?

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 08:53 CET

De flesta datorer är anpassade för användning på kontor, men datorer används även i många andra miljöer där datorkraft är nödvändig. Dessa miljöer kan vara allt från lager, hamnar, fordon, utomhus, frysrum, skog, byggen etc. Att en dator är tålig, robust eller ruggad innebär att den är anpassad för just den (ibland mycket tuffa) miljö den avses användas i. Det viktigaste är inte att produkten har mycket höga prestanda eller kostar mycket pengar utan att den faktiskt håller hela livslängden det planerats för.

Följ länkarna nedan för att läsa om olika begrepp, standarder och tester som definerar en tålig och robust produkt:

Tålig dator

En vattentät dator kanske inte normalt klarar stötar och slag medan en slagtålig dator inte tål väta. Däremot kan de vara tåliga nog att användas i den miljön de är avsedda för.
Standardiserade konsumentdatorer och kommersiella datorer är tåliga nog att användas i hemmet och kontorsmiljön medan en vattenskyddad, dammtät och stötsäker dator kan vara tålig nog att användas i hamn- eller skogsmiljö där regn, smuts, damm, temperaturskiftningar och annan tuff behandling kan inträffa.

Läs mer om vad som definerar en tålig dator

Temperaturer

Datorkomponenter är känsliga för låga och höga temperaturer. En dator som utsätts för temperaturer som överstiger komponenternas specifikationer kan gå sönder och gör det ofta efter en tids användning. Komponenter som är extra känsliga i en dator är:

•    Displayer
•    Kondensatorer
•    Chipset kretsar
•    Hårddiskar

Läs mer om datorers temperaturkänslighet

IP klassning

Elektriska artiklar märks med en IP-klass för att ange skyddet mot vatten och damm. IP-klassningar består av ett tvåsiffrigt nummer där den första siffran visar graden av skydd mot fasta föremål såsom damm och grus. Den andra siffran visar graden av skydd mot vätskor (vatten). Alltså ju högre IP-klass en produkt möter ju bättre tål den smuts, damm och vatten. En IP klassad produkt är märkt med IP följt av en siffra ex. IP54  , IP64 , IP65 eller IP67.

Läs mer om IP klasser och dess definitioner.

Industristandard

Att en dator håller industristandard innebär att den är baserad på industrikomponenter/moduler. Dessa komponenter har längre livslängd jämfört med kommersiella komponenter. Industrikomponenter tål oftast temperaturskiftningar och har låg värmeutveckling.

Läs mer om industridatorer

MIL-STD

MIL-STD är en amerikansk standard framtagen av det amerikanska försvaret i syfte att definiera kraven på militära produkter i form av standardiserade specifikationer. Denna standard består av 24 olika testmetoder som täcker många olika typer av miljöer och krav. Det kan vara tester som visar att man kan garantera hur en produkt klarar kraftiga vibrationer, fungera vid hög höjd, tål väta eller fungerar under påverkan av olika typer av elektromagnetiska störningar.

Läs mer om MIL-STD standarden

Fall & Stötar

De flesta robusta handdatorer eller robusta bärbara datorer inkluderar specifikationer för vibrationer och fall. En dator som testas för vibrationer eller fall bör testas för detta från alla möjliga vinklar. Test av fall bör gälla mot samtliga sidor av datorn för att garantera att datorn kan tappas från alla möjliga vinklar utan att ta skada. Vilken typ av yta datorn faller mot är även väsentligt. Det är stor skillnad om ytan är betong eller endast en ”hård yta” som t.ex. playwood, vilket bör vara specificerat för att förklara tåligheten fullt ut.

Läs mer om datorer som tål fall , vibrationer och stötar

Kapsling

Ovan rubrik säger det väsentliga med denna artikel. Den viktigaste faktorn när man väljer produkter för en udda eller krävande miljö är att man väljer rätt kapsling. Ingen produkt är tålig nog att användas i alla miljöer, däremot tålig nog att användas i den miljö den är avsedd att användas i. Kapslingen står emot eller leder bort temperaturer, den skyddar komponenterna mot väta, damm, stötar, fall, vibrationer och erbjuder olika typer av monteringslösningar.

Läs mer om datorer kapsling

 

Hela guiden Vad är robust? finns att läsa på vår hemsida. www.tactile.se

 

Titta även igenom Tactiles sortiment på truckdatorer , panelpc , boxpc , tåliga laptops och handdatorer . Alla dessa produkter passar in inom kategorin tåliga datorer.

Tactile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och utför service av mobila datorer för handel och industriellt bruk. Vi har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med industriell elektronik. Vi har allt från truckdatorer, panelpc, boxpc till tåliga laptops. www.tactile.se