Nättidningen Payback / Payback Sverige

Vad är ett ”MC-Gäng”?

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 23:30 CET

Läser i tidningarna ibland att det har varit bråk mellan ”mc gäng”. Vad är ett mc gäng? Jag åker hoj. Jag är med i en klubb. Jag umgås med folk i den klubben även när vi inte åker hoj. Är vi ett mc gäng då? Detta är ett utryck som skapats av media där man blandar in begrepp från flera kulturer, tror jag. Vi har mc klubbar (aldrig hört någon i en klubb kallat sig själva för gäng) och vi har gäng, ofta bildade av ungdomar med Amerikanska gäng som förebild.

Det finns också kriminella fraktioner som kan gå under benämning gäng. Åter då till Mc-kulturen. Media har och kommer att beskriva mc-klubbar med ryggmärken som gäng pga att det säljer tidningar. Om du skriver en rubrik som säger mc-förening hamnade i slagsmål på…… Ja, du ser själv att det inte ger samma tyngd och därmed inte säljer lika mycket.

Vad kan vi då göra för att förändra synen media ger av oss som gillar att åka hoj och umgås med likasinnade och gärna visar att vi tillhör samma klubb?

Ja, ett är ju att det som är främmande skrämmer, dvs det man inte vet nånting om är man rädd för. Så öppenhet är ett svar. Ett exempel på detta var ju Fondas besök i Stockholm då han fick escort av mc-folk till filmfestivalen. Ett flertal klubbrepresentanter åkte ju med där. Bra reklam för vår kultur, tycker jag.

Det är inte så lätt för medel svensson att kolla upp om det tidningarna skriver är sant.
Mycket pga att man kanske inte har tillgång till vår värld, dvs känner folk som är med i klubbar. Så att synas i bra samanhang är viktigt.

Det andra är att när man samlas ute bland allmänhet så får man visa upp sig från sin bästa sida.

Nästa steg kan ju vara att bjuda in grannar eller företag nära sin lokal på öppethus eller gårdsfest där man tillsammans tar en kaffe eller grillar korv och dylikt och visar upp sina hojar (samverkan). Många tycker om motorcyklar även bland dom som inte själva åker.

Att låta media få härja fritt utan respons är inte bra för någon av oss i längden.
Polisen får mer makt att skapa åtgärder baserat på okunskap från beslutsfattare, (man tror det man läser). Lagar och regler kan skärpas så det blir omöjligt att tillhöra en klubb. Också det pga okunskap av beslutsfattare.

Tack för ordet

Chris VP Snakeheads Mc

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name