Axl Books

Vad är ett museum?

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 11:05 CET

Titel: Vad är ett museum?
Författare: Dan Karlholm, Allan Kaprow, Robert Smithson
ISBN 9789186883065
Utkommer: 18 Februari 2013
Serie: Excerpt
Antal sidor: 48
Bindning: Mjukband

”Från 1960-talet och framåt har konstmuseernas funktionsseparering gått så långt att det är museer för modern, avant-gardisk konst som utgör den nya traditionen, den nya norm mot vilken den ännu nyare konsten fortsätter att opponera. Auktoriteten eller suveränen är i denna modell ett kollektivt subjekt – konstvärlden – som alltså både har makten att definiera lagen och att suspendera den till förmån för ett tillstånd då normen tillfälligtvis inte längre gäller. På så sätt kan alla utbrytningsförsök i princip återkallas till ordningen, alla brott sonas, alla uppror neutraliseras och all anti-konst bli till konst i inte bara generisk eller teknisk mening utan i högsta tänkbara mening.”

Så skriver Dan Karlholm, professor i Konstvetenskap vid Södertörns högskola, som i dialog med bland andra Allan Kaprow och Robert Smithson reflekterar över museets historiska, samtida och nutida roll för såväl konsten som samhället.

Boken innehåller utöver Karlholms bidrag ”Konstmuseet på liv och död” också en översättning av ett samtal mellan Kaprow och Smithson –”Vad är ett museum?” först publicerat i Arts Yearbook 1967 – som behandlar museet och förhållandet mellan konst och liv och dessutom åskådliggör de båda konstnärernas syn på konsten och dess institutioner.

Ursprunget till boken är ett öppet seminarium som hölls under "48 timmar (konsten att hålla öppet)" Arkitekturmuseet i Stockholm i februari 2011 med Kaprows och Smithson dialog som utgångspunkt.

För recensionsexemplar vänligen kontakta Staffan Lundgren på info@axlbooks.com eller 0706100046.

Omslag finns att ladda ned här: http://www.axlbooks.com/9789186883065.php

Axl Books ger ut böcker inom arkitektur, konst och filosofi. Utgivningen sker på både svenska och engelska och riktar sig till både en svensk och internationell läsekrets, till akademiker och forskare såväl som den allmänne läsaren.